หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ
วันที่ ๒๐/๐๘/๒๐๑๘ เข้าชม : ๖๐๑๕ ครั้ง

พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถา ปิดการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาเจตคติและจิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีพุทธ - Development of Teacher's Attitude and Spirituality in Buddhist Way" แก่คณะข้าราชการครู จำนวน ๖๐ คน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา เวลา ๑๖.๐๐ น. ในการนี้ มีพระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ดร. และ ดร.ลำพอง กลมกูล ผอ.ส่วนงานวิจัยฯ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เป็นผู้ประสานงาน/ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา
ขอบคุณภาพ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕