หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มสธ.ถวายโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น"อธิการบดีมจร"
วันที่ ๐๖/๐๙/๒๐๑๘ เข้าชม : ๖๒๕๐ ครั้ง

 
วันที่ 5 ก.ย.2561 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้รับถวายโล่ห์รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ปีการศึกษา 2560 ด้านความสำเร็จในอาชีพ บัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

หลังจากนั้นพระราชปริยัติกวีได้เดินทางกลับมาที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิด ในโอกาสพัฒนาและฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยกว่า 150 รูป ทั่วทั้งประเทศ ระหว่าง 4-5 กันยายน 2561 อาคารวิปัสสนาธุระ เพื่อให้เกิดทักษะในการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่พุทธศาสนิกชน อันเป็นการสืบสานปณิธานของหลวงพ่อสมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภะมหาเถระ) 


อธิการบดี มจร ได้ย้ำว่า "ในขณะที่สังคมกำลังเดินหน้าพัฒนาตัวเองไปสู่การพัฒนาวัตถุอย่างสุดโต่งได้ก่อให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างโลกข้างนอกกับข้างใน ยิ่งพัฒนาใจยิ่งกลวงเปล่า จึงเป็นหน้าที่ของพระวิปัสสนาจารย์ในการทำหน้าที่เติมเต็มด้านจิตใจแก่สังคมให้มีความร่มเย็นเป็นสุขต่อไป"

 
ขอขอบคุณ : เว็บไซต์ข่าว siampongsnews

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕