หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
"รองอธิการบดี มจร"ร่วมประชุมสันติภาพโลกที่เกาหลีใต้
วันที่ ๒๐/๐๙/๒๐๑๘ เข้าชม : ๖๒๖๖ ครั้ง

 
ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561  พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มจร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นผู้แทนพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 2  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก(ICDV) เข้าร่วมการประชุมผู้นำศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 4 (4th International Religious Leaders' Conference) ภายใต้หัวข้อการประชุม "2018 HWPL World Peace Summit" ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้นำทางศาสนาระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก และโอกาสเดียวกันนี้มีพระศรีธวัชเมธี รอง ผอ. ศูนย์อาเซียนศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยขณะเดียวกัน มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับเครือข่าย และองค์กรด้านสันติภาพ มีกำหนดจัดประชุมนานาชาติใน วันสันติภาพสากล (International DayofPeace ) โดยจัดขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย
          


สำหรับ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลลมหายใจแห่งสติ การมอบทุนการศึกษา การอภิปราย การนำเสนอบทความ และ รับฟังปาฐกถาพิเศษ “พระราชปริยัติกวี”, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ” “The Breath of Mindfulness to The Breath of Peace” และรับฟังการร่วมนำเสนอมุมมองว่าด้วยสตินำไปสู่สันติทั้งในชีวิตและสังคมอย่างไร จากนักสันติภาพระดับนานาชาติ ประกอบด้วย Mr. Hongjoo Hahm Officer-in-Charge of UN-ESCAP , Ven. Prof. Dr. Khammai Dhammasami, Mae Chee Sansanee Sthirasuta, Dr.Gagan Malik ดารานักแสดงนำเรื่อง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก และ นายเอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก โค้ชผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย จ.เชียงราย
          ขณะที่ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า “สติ” เป็นบาทฐานสำคัญต่อการเป็นแหล่งให้กำเนิด “สันติ” รู้ให้ทั่วสิ่งที่รู้ รู้ให้เท่าสิ่งที่รู้ และรู้ให้ทันสิ่งที่รู้ จิตจึงมุ่งสู่ความนิ่ง ความสงบ ความเย็น เป็นสันติสุข จากรู้ตัวทั่วพร้อมข้างในมุ่งสู่ความสงบในโลกภายใน จึงนำไปสู่การขยายพลังออกไปสู่โลกภายนอก โลกที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา การเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี การมีจิตสาธารณะที่พร้อมจะหยิบยื่นโอกาส พร้อมที่จะรับฟังและอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ฉะนั้น เมื่อไม่มีลมหายใจแห่งสติย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีลมหายใจแห่งสันติ #NoMindfulness #NoPeace

ที่มา : https://siampongsnews.blogspot.com/2018/09/blog-post_62.html

ขอขอบคุณ : ภาพ/ข่าว เว็บไซต์ข่าว Siampongsnews


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕