หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ World Buddhist e-Library ณ ประเทศอ Australia
วันที่ ๒๐/๐๒/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๑๘๖๕ ครั้ง
        เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  พระมหาเจิม สุวโจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยคณะรวม ๓ รูป ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำฐานข้อมูล Buddhist e-Library ณ รัฐ Lismore ประเทศ Australia
        การประชุมเชิงปฏิบัติการ Buddhist e-Library เป็นความร่วมกันในโครงการ “World Buddhist E-Library” ระหว่าง สมาคมพุทธธรรมศึกษา กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        สำหรับหัวข้อในการประชุม ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโครงการ World Buddhist e-Library  การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การจัดผังเว็บไซต์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล รองรับฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาทั่วโลก เป็นต้น  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมผลงานของนักปราชญ์ นักวิชาการ (leaders) ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสื่อประเภทต่างๆ ทั้งภาพและเสียงด้วย ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกเมื่อปี ๒๕๔๗ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ นั้นคู่เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาโลก
        สรุปข่าวโดย พระมหาศรีนทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕