หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ไฟเขียวตั้ง สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วันที่ ๓๐/๐๖/๒๐๐๘ เข้าชม : ๑๑๑๔๖ ครั้ง
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า ตามที่ ผลการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2550 ได้มีมติเป็น เอกฉันท์ให้จัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ หรือ สมพน. โดยขณะนี้สำนักงานคณะ กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ได้มีหนังสืออนุญาต จัดตั้ง สมพน. ตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เลขที่ ต.4/2551 แล้ว โดยมีตนเป็นประธานกรรมการ สมพน.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เป็น ผอ.สมพน. โดยจะมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2551
ข้อมูล: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/news.php?section=education&content=94849
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕