หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการ 84 พรรษามหามงคล จิตรลดาน้อมกมลถวายพระพรชัย
วันที่ ๐๑/๑๐/๒๐๑๑ เข้าชม : ๗๕๒๑ ครั้ง

                      เวลา 14.05 น. วันนี้ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรในโครงการ 84 พรรษามหามงคล จิตรลดาน้อมกมลถวายพระพรชัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งโรงเรียนจิตรลดา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 21 ตุลาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนักเรียนชายระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครู และพนักงานร่วมบรรพชา 123 รูป มีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นพระอุปัชฌาย์ 

                       และระหว่างวันที่ 16 ถึง 21 ตุลาคม 2554 จะมีพิธีบวชสีลจาริณี โดยนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนีบัตรวิชาชีพ ครู และเจ้าหน้าที่ รวม 95 คน ในการนี้ ทอดพระเนตรสถานที่ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สถานที่ปฏิบัติธรรม และสถานที่จำวัดของสามเณรที่บรรพชาใหม่ ซึ่งจะมีพระสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระพี่เลี้ยงคอยดูแลและอบรม

                        แหล่งข่าว : http://www.ch7.com/news/news_royal_detail.aspx?c=1&p=1&d=159691
                       ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  กำหนดการ งานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗  
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๒  
  “มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย”  
  พระบัญชาแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕