หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
วันที่ ๑๓/๐๙/๒๐๑๔ เข้าชม : ๘๖๙๐ ครั้ง

 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร : ศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร
“ศึกษาแนวคิดพุทธปรัชญากับสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา”

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

***************

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
     เวลา ๐๗.๐๐ น. รถพาคณาจารย์และนิสิตออกเดินทางจากคณะพุทธศาสตร์ ม.มจร. วังน้อย
     เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
     เวลา ๐๙.๓๐ น. ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานแห่งชาติ 
     เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร
     เวลา ๑๒.๐๐ น. วิทยากรพาคณาจารย์และนิสิต เดินเท้าเพื่อศึกษาระบบนิเวศ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
     เวลา ๑๕.๓๐ น. ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี อาจารย์ประจำรายวิชาฯ เป็นตัวแทนคณาจารย์และนิสิตกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรประจำศูนย์
      เวลา ๑๖.๐๐ น. คณาจารย์และนิสิตเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
***************

อาจารย์ประจำรายวิชา : ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

ติดต่อสอบถามฝ่ายประสานงานโครงการ
    : ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี โทร. 08 4451 9351     : นายดวงดี โอฐสู โทร. 08 9516 7544
    : นายไชยา เสนแสนยา โทร. 08 0776 1179     : พระบัวเงิน ฐานิสฺสโร โทร. 08 8878 8100 
    : สามเณรคณาธิป จันทร์สง่า โทร. 08 5363 6081

 

ข่าว โดย คุณก้อง


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕