หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวกิจกรรม
คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษา : อนาคตพุทธศาสตรบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ ๐๖/๐๓/๒๐๑๒ เข้าชม : ๙๔๗๑ ครั้ง

              ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ทุกชั้นปีทุกหลักสูตร ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนะแนวการศึกษา : อนาคตพุทธศาสตรบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการการศึกษาสู่อนาคตพุทธศาสตรบัณฑิตในประชาคมอาเซียน" และกิจกรรมสำคัญอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับนิสิตรายละเอียดตามกำหนด

กำหนดวัน           ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กำหนดเวลา        ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กำหนดสถานที่    ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมโซน D
                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดผู้ร่วม        นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา

กำหนดการดังนี้   


แหล่งข่าว : คณะพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  คณะพุทธศาสตร์จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ หลักสูตรภาษาไทย ปี 2557  
  ขอเชิญร่วมถวายอุโบสถกลางน้ำหลวงพ่อปัญญานันทะและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี  
  การแสดงละครเวทีภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “พระมหาชนก”  
  มุทิตาสักการะ คณาจารย์ นิสิต และผู้อุปถัมภ์ห้องเรียนฯ  
  พระนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปี ๒๕๕๓  
  การสัมมนาหัวหน้าโครงการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕