หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา
วันที่ ๓๑/๐๘/๒๐๐๗ เข้าชม : ๓๔๕๐๙ ครั้ง

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ คณะพุทธศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่         ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติ
           - ปริญญาโทหรือเอก สาขาพระพุทธศาสนา และเป็นเปรียญธรรม
           - เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
           - มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
           - มีประสบการณ์ในการสอนหรืองานบริหารอย่างน้อย ๒ ปี
           - รับเฉพาะพระภิกษุ

กำหนดวันรับสมัคร / สอบสรรหา
 - ๒๔ สิงหาคม - ๖ กันยายน        รับสมัคร
 - ๑๐ - ๑๘ กันยายน        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ดูรายละเอียดที่ป้ายประกาศอีกครั้ง)
 - ๑๘ กันยายน  เวลา ๑๓.๓๐ น.         สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน

*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๒๒๒-๑๘๖๗ ต่อ ๑๐๐,๑๓๐ หรืออ่านประกาศมหาวิทยาลัยได้ที่บอร์ดข่าวหน้าห้อง ๑๐๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕