หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา
วันที่ ๐๖/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๗๘๒๕ ครั้ง


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

ส่วนงาน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ    จำนวน ๑ อัตรา


คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้
        - เป็นบรรพชิต

ส่วนงาน ฝ่ายนโยบายและแผนงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน ๑ อัตรา


คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้
        - เป็นคฤหัสถ์

ส่วนงาน ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน  จำนวน ๑ อัตรา


คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้
        - เป็นบรรพชิต

ส่วนงาน กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน ๑ อัตรา


คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
        - มีความสามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้
        - มีความรู้ ความสามารถงานด้านสารบรรณ
        - เป็นบรรพชิต หรือ คฤหัสถ์


 กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๒ สิงหาคม - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เปิดรับสมัคร  (เว้นวันอาทิตย์และวันธรรมสวนะ)
- ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓         
                    - เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. สอบข้อเขียน
                    - เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๗.๓๐ น. สอบภาคปฏิบัติ
- ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
- ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  (เวลา ๑๓.๓๐ น.) สอบสัมภาษณ์**

<<คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้>>

*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ 
     น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา
 


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕