หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวรับสมัครบุคลากร
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ส่วนงาน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
วันที่ ๐๖/๐๘/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๔๖๔๖ ครั้ง


       มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง วิชาการ จำนวน ๑ อัตรา

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

      - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
      - มีผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint ได้ดี
      - มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า ๒ ปี
      - เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 

 กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก

- ๑๕ กรกฎาคม - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   เปิดรับสมัคร
- ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
         เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น. สอบข้อเขียน
- ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
- ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓    (เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป) สอบสัมภาษณ์/สาธิตการสอน **

<<คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด>>

*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนัก


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ มจร ชัยภูมิ  
  มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา  
  เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัย ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งวิชาการ  
  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ  
  ส่วนหอสมุดกลาง มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ในกำกับของรัฐ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕