หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร.เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมสู่พุทธศาสนิกชนจีน  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๐  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๐  

  พระมจร.แจกสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๐  

  อลังการงานฉลองเจดีย์ Shwedagon 2010  :: ๐๖/๑๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต โครงการ ประชาชนชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน  :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๐  

  คณะผู้บริหาร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม   :: ๐๔/๑๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมเดินทาง ไปบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๐  

  มจร.ชวนพุทธสมาคมฯจีน เปิดตัวทำงานในเวทีโลก  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๐  

  มจร ร่วมประกอบพิธีมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในการเปิดแบบจำลองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” ณ เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย  :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๐  

  มจร ขอเชิญร่วมเดินทางไปทอดกฐินพระราชทาน ณ ประเทศกัมพูชา  :: ๐๕/๑๑/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง...การศึกษาอิสระกับการพัฒนาผู้เรียน...  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๐  

  มจร.รำลึก100 ปีวันสวรรคต ร.5  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๐  

  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓   :: ๑๓/๑๑/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา)  :: ๒๙/๑๐/๒๐๑๐  

  พระเถระจีนแนะชาวพุทธไทย-จีน ใช้ศาสนาสร้างสันติภาพให้แก่โลก   :: ๒๙/๑๐/๒๐๑๐  

  หลวงพ่อปัญญา ๓ ปีแห่งการละสังขาร กับ ๔ ปณิธาน  :: ๒๙/๑๐/๒๐๑๐  

  เตือนพัฒนาเมืองอย่าลืมสร้างคนดี  :: ๒๙/๑๐/๒๐๑๐  

  แนะคนไทยสร้างปรองดองตามรอย ร.5  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๐  

  คุณพรจิตร และคณะ มีจิตศรัทธาบริจาคต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ  :: ๒๘/๑๐/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร แนะไทยรักสามัคคีถวาย ร.5  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๐  

  กฐินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   :: ๒๗/๑๐/๒๐๑๐  

  มจร ชวนชาวจีนเรียนรู้ศก.พอเพียง  :: ๓๐/๑๐/๒๐๑๐  

  ผู้บริหารมหาจุฬาฯ เข้าร่วมสัมมนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  :: ๒๗/๑๐/๒๐๑๐  

  มจร.เยือนจีนถกพุทธศาสน์   :: ๒๖/๑๐/๒๐๑๐  

  พระธรรมาจารย์ ติช นัท ฮันห์ กล่าวปาฐกถาธรรม ณ มจร วังน้อย อยุธยา  :: ๒๖/๑๐/๒๐๑๐  

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง  :: ๒๖/๑๐/๒๐๑๐  

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และสำนักงานคุรุสภา มีความเห็นตรงกันในการจัดหลักสูตรครู 6 ปีรับวุฒิปริญญาโท  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๐  

  พระธรรมจารย์ ติช นัท ฮันห์ เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา  :: ๒๒/๑๐/๒๐๑๐  

  ไทยประเดิมจัดชุมนุมลูกเสือชาวพุทธโลก   :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๐  

  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ อัตรา  :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗     ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕