หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  เชิญร่วมพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  :: ๒๐/๑๐/๒๐๑๐  

  มจร เตรียมพร้อมเป็นเจ้าเภาพประชุมวิชาการลูกเสือชาวพุทธโลกเฉลิมพระเกียรติ  :: ๑๖/๑๐/๒๐๑๐  

  รับสมัครสอบบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๔ ตำแหน่ง  :: ๑๙/๑๐/๒๐๑๐  

  บรรยายพิเศษเรื่อง “เกณฑ์รับรองมาตรฐานคุณภาพในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา”   :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๐  

  มจร.ร่วมมือนักวิชาการ 16 ชาติ   :: ๑๒/๑๐/๒๐๑๐  

  ผอ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ต้อนรับพระธรรมาจารย์ ติช นัท ฮันห์  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๐  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน (เพิ่มเติม)  :: ๑๒/๑๐/๒๐๑๐  

  หลักเกณฑ์และวิธีการลาศึกษาต่อ  :: ๑๒/๑๐/๒๐๑๐  

  “ติช นัท ฮันห์” เดินทางปฏิบัติธรรมที่ไทย แนะใช้ธรรมมะช่วยปลดทุกข์ให้ชาวโลก  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๐  

  พระธรรมาจารย์ใหญ่ ติชนัทฮันห์ถึงไทยแสดงธรรม มจร.22 ต.ค.  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ต้อนรับพระธรรมาจารย์ ติช นัท ฮันห์  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๐  

  นักบวชหมู่บ้านพลัม ดูสถานที่จัดปาฐกถาธรรมของพระธรรมาจารย์ ติช นัท ฮันห์  :: ๑๒/๑๐/๒๐๑๐  

  มจร.ผนึกนานาชาติทำฐานข้อมูลพุทธผ่านเว็บ  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๐  

  กำหนดการลงทะเบียนเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ๒/๒๕๕๓ มีตารางเรียนให้ดาวน์โหลดด้านใน  :: ๑๘/๑๐/๒๐๑๐  

  หลวงพ่อปัญญาตัวตายแต่ชื่อยัง  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๐  

  นัดประชุมอนุคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบฯ สายวิชาการ (ส่วนกลาง)  :: ๐๓/๑๑/๒๐๑๐  

  สานปณิธาน'หลวงพ่อปัญญา' โบสถ์กลางน้ำ-ร.พ.ศรีนครินทร์  :: ๑๐/๑๐/๒๐๑๐  

  มหาจุฬาฯ ประชุมจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนาครั้งแรกของโลก  :: ๑๑/๑๐/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการอิ่มบุญ “ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข”  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการเครืองข่ายลูกเสือพุทธโลก   :: ๑๓/๑๐/๒๐๑๐  

  ๓ ปีแห่งการละสังขาร ปณิธานหลวงพ่อปัญญาคืบหน้าอย่างไร   :: ๐๘/๑๐/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ" ให้นิสิตปริญญาโทหลักสูตรฯบริหารการศึกษา ครุศาสตร์  :: ๒๔/๑๐/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นำคณะครูโรงเรียนจิตรลดา เยี่ยมชม มจร อยุธยา  :: ๐๘/๑๐/๒๐๑๐  

  ครุศาสตร์ เชิญชวนคณาจารย์และนิสิต มจร.เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญ   :: ๐๘/๑๐/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร. เผย จำต้องจำกัดพื้นที่เรียนสำหรับพระสงฆ์  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๐  

  สมาคมศิษยเก่ามหาวิทยาลัย มจร. ขอเชิญร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ   :: ๐๖/๑๐/๒๐๑๐  

  การประชุมวิชาการทางจิตวิทยาระดับชาติ   :: ๐๖/๑๐/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมรำลึก ๑๐๐ ปี วันสวรรคต สมเด็จพระปิยมหาราช  :: ๒๒/๑๐/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมงานสถาปนา ๑๑๗ ปี มมร  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ มมร  :: ๐๗/๑๐/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘     ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕