หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  All scholars: Lecturers and Students have presented academic and research papers at IBSC  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๗  

  ‘มจร’พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลก6-8พ.ค. เผยพระองค์โสมเสด็จทรงเปิดงาน 8 พ.ค.  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิตเป็นประธาน กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง " Mindfulness and Brain " ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต เข้าประชุมเตรียมรับเสด็จ งานวิสาขบูชาโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต เปิดนิทรรศการและกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์   :: ๐๒/๐๕/๒๐๑๗  

  พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.๙, ดร.)" เป็นคณะกรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สมัยที่ ๒  :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๗  

  โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ร่วมกันเจริญพระพุทธบทรตนสูตร เมืองไพสาลี   :: ๒๗/๐๔/๒๐๑๗  

  พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระราชปวราจารย์ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ)   :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนชาวพุทธกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและนำเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๗  

  ผู้บริหาร มจร ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐  :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๗  

  เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก  :: ๒๔/๐๓/๒๐๑๗  

  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ และพิธีวางศิลาฤกษ์กุฎิเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  :: ๒๐/๐๓/๒๐๑๗  

  เปิดมุมมอง 'พระนิสิตต่างชาติ' ที่มีต่อมหาจุฬาฯ  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๗  

  เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมรับปริญญาและวันประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  :: ๑๖/๐๓/๒๐๑๗  

  มหาจุฬาพร้อมทะยานสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธโลก  :: ๒๒/๐๓/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทศาสนาในการป้องกันการทุจริต" แก่ข้าราชการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.   :: ๑๓/๐๓/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจประจำภาคกลาง-ภาคใต้และบรรยายพิเศษ  :: ๑๓/๐๓/๒๐๑๗  

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐  :: ๑๐/๐๓/๒๐๑๗  

  งานประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนางานการต่างประเทศ และความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย”  :: ๐๒/๐๓/๒๐๑๗  

  พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทส.) และหลักสูตรประกาศศียบัตรครูพระสอนศีลธรรม (ป.สศ.)  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาและมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในโอกาสฉลอง ๒๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๗  

  มจร สอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น ๒๓  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๗  

  มจร เตรียมจัดสร้างหอจดหมายเหตุพระพรหมบัณฑิต ถวายเป็นอาจริยบูชา  :: ๒๖/๐๒/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลี  :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต ให้สัมภาษณ์ รายการกระจกหกด้าน ตอน "อรุณรุ่งแห่งพุทธ"   :: ๒๔/๐๒/๒๐๑๗  

  ขอเชิญร่วมฟังสัมนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  :: ๒๓/๐๒/๒๐๑๗  

  ประชุมคณะกรรมการ HR PLAN กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๗  

  ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  :: ๒๒/๐๒/๒๐๑๗  


                                          ๑๐    ๑๑     ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕