หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ รก.ผอ.สพ. หารือกับผู้บริหาร วข.ขอนแก่น  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๐  

  รก.ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร และคณะ เสวนางานวิจัยกับนักวิจัย ม.ฮานาโซโน ประเทศญี่ปุ่น  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๐  

  ศึกษาอะไรที่จะพาคนไทยพ้นวิกฤต   :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ 6 วข.แพร่  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๐  

  ประกาศรับสมัครพระภิกษุและคฤหัสถ์เพื่อไปเรียนรู้ด้านศาสนา ณ กรุงไคโร สหรัฐอาหรับอียิปต์  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๐  

  รายชื่อนิสิตปริญญาเอกที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๕๓  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๐  

  อธิการบดีและผู้บริหารมหาจุฬาฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน และประชุมสถาบันสมทบ ประเทศศรีลังกา   :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๐  

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจ ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร และคณะ ดูงานการฝึกอบรมพระสังฆาธิการของนิกายเทียนได ประเทศญี่ปุ่น   :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพ คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพ อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมมุทิตาสักการะ   :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดส่วนกลางและวิทยาเขต วันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๐  

  ผลการอบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา วข.นครศรีธรรมราช  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศเกาหลีใต้  :: ๑๖/๐๘/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อการศึกษา ครั้งที่ ๕ วข.นครศรีธรรมราช  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ว.วชิรเมธี '๕๓  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๐  

  แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทำรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๔  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๐  

  ร่วมงานถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร  :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๐  

  รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา ส่วนงาน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์  :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๐  

  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา  :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๐  

  อาจารย์และนิสิตนานาชาติร่วมงานสหพันธ์สันติภาพสากล  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๐  

  อาจารย์-นิสิตนานาชาติร่วมงานสหพันธ์สันติภาพสากล  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๐  

  ความท้าทาย ม.สงฆ์ไทยกับ"ที่นั่งถาวรวิชาพระพุทธศาสนา"ในฮาร์วาร์ด  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๐  

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปรึกษาหารืองบประมาณ ๕๕  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๐  

  วางระบบ Master Plan วิทยาเขตแพร่  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๐  

  โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลติค  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๐  

  คณะสังคมศาสตร์ จัดประชุมสรรหากรรมการสภาวิชาการ  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๐  

  นิมนต์พระพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๓-๕๕ เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาพุทธศาสตรบัณฑิตกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๐  

  ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ ถวายร่มแด่พระนิสิต มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๐  

  มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้วส่งพระสงฆ์ ๕ รูปจำพรรษา ณ ประเทศอินเดีย   :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒     ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕