หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๕ สร้างพระสังกัจจายน์ ถวายวัดในสหรัฐอเมริกา  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๐  

  อบรมพระนักเทศน์เฟ้นหานักเทศน์ต้นแบบ   :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมพิธีทำสามีจิกรรมองค์นายกสภามหาวิทยาลัยและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ  :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๐  

  คณะสงฆ์ภาค 2 เปิดเรียนป.ธ. ๖ - ๙ ที่วัดพระพุทธบาท  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๐  

  วิปัสสนา 7 เดือนถวายพระราชกุศล  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๐  

  พระนิสิตไทยใหญ่ ประกอบพิธีสามีจิกรรมแด่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๐  

  ผอ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน “ธรรมสมโภช”  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ให้โอวาทนิสิตสาวิกา รุ่นที่ 3  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 วข. อุบลราชธานี   :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๐  

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำสามีจิกรรมพระมหาเถระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  ส่งพระพม่าสอนกรรมฐานสงฆ์ไทย  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  คณะนิสิตชาวต่างประเทศ ร่วมทำสามีจิกรรมแด่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  คณะนิสิตชาวต่างประเทศ มจร ทำสามีจิกรรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย ประจำปี ๒๕๕๔   :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๐  

  อ่านบทสัมภาษณ์พระธรรมราชานุวัตร เรื่องการจัดการวัด   :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๐  

  แจ้งอาการอาพาธ พระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๐  

  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร มจร ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๐  

  ห้องเรียนวัดพระแก้วเปิดตัวเว็ปไซค์ใหม่  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมผลิตสื่อมัลติมีเดียสไลด์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 4 วข.ขอนแก่น  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  ส่วนเทคโนฯ อบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 วข.นครราชสีมา  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๐  

  คณาจารย์และนิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา วัดพระธาตุสุวรรณผ้าคำ แขวงบ่อแก้ว สปป ลาว  :: ๒๘/๐๗/๒๐๑๐  

  นิสิตห้องเรียนวัดพระแก้วร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและคารวะพระเถระระดับเจ้าคณะอำเภอ   :: ๒๕/๐๗/๒๐๑๐  

  รองอธิการบดี มจร พบปะกับเจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซาน   :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๐  

  นิสิตห้องเรียนวัดพระแก้ว จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาหลักพุทธธรรม   :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต(คฤหัสถ์) มจร. ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  นิสิตห้องเรียนวัดพระแก้ว ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระแก้ว  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  ม.ฮาร์วาร์ด'เสนอที่นั่งให้มหาจุฬาฯสอนพุทธ  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงาน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓     ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕