หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 56  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๐  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๐  

  กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์ ณ ห้องเรียนปัตตานี วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๓  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๐  

  ดร.เอ ที อริยรัตนะ กับ..."พุทธธรรมนำการพัฒนาในศรีลังกา"  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๐  

  พิธีส่งมอบภาระงาน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนารูปใหม่   :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๐  

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗-๘ มิ.ย. ๒๕๕๓  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๐  

  แต่งตั้งพระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล เป็นรักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๐  

  "ปฏิญญาพุทธฯ" จาก...การประชุมพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๗  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๐  

  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๗ - ๘ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๕๓  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๐  

  เปิดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา1/2553  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๐  

  ประมวลภาพคนดีศรีพุทธศาสน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ปี๕๓  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๐  

  พระสุธีธรรมานุวัตร : ย้ำประกาศนโยบายพระนิสิตคณะพุทธศาสตร์ห้ามย้ายคณะ  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๐  

  คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” ๓ มิถุนายน ๕๓ ห้องเธียรเตอร์ C  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๐  

  เอ.ที.อริยรัตเน "ลิตเติล คานธี" แห่งศรีลังกา  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๐  

  11 ข้อ-มติปฏิญญากรุงเทพฯ ส่งท้ายประชุมพุทธนานาชาติ   :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัย มจร. ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๐  

  อธิการบดี มจร ลงนามในความร่วมมือกับอธิการบดี ม.หัวฟ้าน   :: ๑๕/๐๖/๒๐๑๐  

  ทรงพระกรุณาโปรดฯ ผู้บริหาร มจร เฝ้าถวาย และเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาฯ  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๐  

  ตั้ง "เจ้าคุณประยูร" อธิการ มจร.สมัย ๔  :: ๒๙/๐๕/๒๐๑๐  

  อาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ : บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓   :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๐  

  ปฏิญญากรุงเทพเห็นชอบสร้าง 'พุทธอุทยานโลก' ที่ปราจีนบุรี  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๐  

  ลุยสร้าง"พุทธอุทยานโลก"  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๐  

  ยูเอ็นปลุกไทยใช้พุทธธรรมเริ่มจากวันวิสาขบูชา แก้ปัญหาอย่างสันติ  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๐  

  ประชุมชาวพุทธนานาชาติประกาศปฏิญญา"วิสาขบูชาโลก"  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๐  

  11 ปฏิญญาวิสาขบูชาโลกเชื่อศาสนาพาไทยพ้นวิกฤติ  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนและกำหนดลงทะเบียนระดับปริญญาโท  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๐  

  พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรพระธรรมทูตฯ รุ่นที่ ๑๖  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๐  

  ประชุมผู้บริหารสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมเพรียงเป็นครั้งแรก  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๐  

  กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘     ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕