หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๐  

  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๐  

  การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาค ๑/๒๕๕๓  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศผลการสอบเข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๐  

  สารเลขาฯยูเอ็นเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ๕๓  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๐  

  ประชุมชาวพุทธนานาชาติประกาศปฏิญญา  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรีปี ๒๕๕๓  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๐  

  ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ๘๓ ประเทศ ปฏิญญากรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๕๓ มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ข้อ  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๐  

  พุทธเดียวกัน แต่...หลากสีสันหลายวิธีห่ม "จีวร"  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๐  

  ยูเอ็น ส่งสารวันวิสาขบูชา ชูศาสนาพาโลกพ้นวิกฤติ  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๐  

  Buddhism Week in Commemoration of Visakha Puja (22/05/2010)  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๐  

  พระสงฆ์ทั่วโลกมางานวิสาขบูชาสวดส่งไล่วิกฤติ  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๐  

  “บัน คี มุน”ชูศาสนาพาโลกพ้นวิกฤต  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๐  

  พระสงฆ์ทั่วโลกมางานวิสาขบูชาร่วมเจริญพุทธมนต์ไทยพ้นวิกฤติ  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๐  

  ข่าวในพระราชสำนัก : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๐  

  มติประมุขสงฆ์ ๘๓ ประเทศเจริญจิตภาวนาให้ไทยพ้นวิกฤติ (คมชัดลึก) ชมประมวลภาพ  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๐  

  "วิสาขบูชาโลก๕๓” พุทธฯถกวิกฤติโลกด้วยวิถีแห่งพุทธฯ คณะสงฆ์นานาชาติที่มาร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๐  

  ผู้นำชาวพุทธนานาชาติร่วมเปิดวิสาขบูชาโลก   :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๐  

  ลายแทงกิจกรรมบุญ สัปดาห์วันวิสาขบูชา (ข่าวสด)  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๐  

  สัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนากำลังจะมาถึงครับ (ไทยรัฐ)  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๐  

  เริ่มแล้ว การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชมละครเวที"พระมหาชนก"   :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๐  

  โครงการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  :: ๒๖/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อสาขารัฐศาสตร์ในปีการศึกษา 2553  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๐  

  ชาวอยุธยา พร้อมรับเสร็จฯ องค์ประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ๒๓ พ.ค. ๕๓  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๐  

  สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๐  

  พระทั่วโลกมาโปรด  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๐  

  "ไทย-ญี่ปุ่น"เดินหน้าจัด"งานวันวิสาขบูชาโลก" 23-25 พ.ค.  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๐  

  "วิสาขบูชาโลก๕๓” พุทธฯถกวิกฤติโลกด้วยวิถีแห่งพุทธฯ   :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙     ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕