หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ ถวายปัจจัยสมทบสร้างกำแพงให้กับ มจร. วิทยาเขตแพร่  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา '๕๓  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓   :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๐  

  การประชุมสภาวิทยาเขตแพร่  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๐  

  สกอ ให้การรับรองหลักสูตร  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตร ป.โท บริหารการศึกษา  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๐  

  ๓๑ พ.ค. ๕๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะพุทธศาสตร์ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๐  

  มจร.จังหวัดระยอง เปิดรับพระนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๐  

  มจร.ไม่หวั่นม็อบยันจัดงานวิสาขบูชาโลก 23 พ.ค.นี้  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับปริญญาโท หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๐  

  "บรรยากาศการประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ๕๓ ของคณะกรรมการอำนวยการ ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบฯ"  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตร ป.โท บริหารการศึกษา  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๐  

  แจ้งวันลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๐  

  รับสมัคร ป.โท ศาสนาเปรียบเทียบ  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๐  

  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยุธยาร่วมประชุมกับผู้บริหาร มจร. เพื่อเตรียมต้อนรับชาวพุทธทั่วโลก  :: ๑๓/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๐  

  ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2553  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๐  

  แจ้งปิดเซิร์ฟเวอร์ระบบทะเบียนนิสิต  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาเอก   :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๐  

  พระสงฆ์คนดังทั่วโลกรับป.เอกดุษฎีบัณฑิตมจร.  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๐  

  บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงมุทิตาแด่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ทุกท่าน  :: ๑๖/๐๕/๒๐๑๐  

  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๐  

  79 ประเทศประชุมผู้นำพุทธ ถกการฟื้นตัววิกฤตการณ์โลก  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  

  จัดแสดงพระไตรปิฎก 17 ภาษา งานวิสาขบูชาโลก  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  

  “อธิการบดี มจร”ปลุกสงฆ์ อย่ามัวนั่งหลับตา ด้านนักวิชาการชี้ ความยุติธรรมไม่มี สันติภาพไม่เกิด  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิตฯ-ป.โท ปี '๕๓ (รอบ ๒)   :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  

  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ วิทยาเขตเชียงใหม่  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านป.บัณฑิต วิชาชีพครูปีการศึกษา ๒๕๕๓  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  

  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพและบริหารงานทั่วไป  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐     ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕