หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มหาจุฬาฯ กับการสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ และผลงานของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี ๔ สมัย  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๐  

  จัดแสดงพระไตรปิฎก ๑๗ ภาษา งานวิสาขบูชาโลก  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๐  

  แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙.Ph.D.) เป็นอธิการบดีเป็นสมัยที่ ๔   :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๐  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต หลักสูตร ๑ ปี  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๐  

  ดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิต ซ้อมรับปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๐  

  มจร.ส่งมอบหลักสูตรพระพุทธใหม่ ศธ.ใช้เปิดเทอมพฤษภาคม  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๐  

  ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) ณ วัดโสธรวราราม  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๐  

  มจร.ชี้ผู้นำชาวพุทธขอถอนตัววิสาขบูชาโลกมีน้อย  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๐  

  บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔ ภาค ช่วยสร้างความสามัคคีลดค่าใช้จ่ายเงินรัฐฯนับพันล้าน  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นปีที่ ๑   :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๐  

  มจร แจก CD ปาฐกถาเรื่อง พระพุทธศาสนากับปัญหาภาวะโลกร้อนพระธรรมโกศาจารย์   :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๐  

  พระธรรมสุธี : พระสงฆ์ต้องมีความรู้เพื่อรักษาสถาบันพระพุทธศาสนาและสร้างความก้าวหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๐  

  ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการและพิธีประสาทปริญญา ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๐  

  ประกาศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓   :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๐  

  Graduated Students name list (Mahapanya Vidayalay)  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๐  

  แสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๐  

  หลวงปู่เปลื้องวัดลาดยาวมรณะภาพสิริอายุ108ปี  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันจันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ อุโบสถกลางน้ำ มจร วังน้อย  :: ๑๖/๐๕/๒๐๑๐  

  รับสมัครนิสิตพระภิกษุ-คฤหัสถ์เข้าเรียนปริญญาโท  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๐  

  หลักสูตร ป.โท บริหารการศึกษารับสมัครนิสิตใหม่  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๐  

  กำหนดรับสมัครและสอบ ป.โท สาขาวิชการบริหารการศึกษา  :: ๐๕/๐๕/๒๐๑๐  

  หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เปิดการประชุมปฏิบัติการตรวจงานวิจัย  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๐  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร เปิดการประชุมปฏิบัติการตรวจงานวิจัย  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๐  

  พระสงฆ์-บุคคลดังทั่วโลก ๕๒ รูป/คน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มจร วังน้อย ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๐  

  บรรยากาศการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครวันวิสาขบูชาโลก ๕๓ ครั้งที่ ๑  :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๐  

  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนฯกำหนดการสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี '๕๓  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๐  

  ตัวอย่างชุดครุยของคฤหัสถ์ระดับปริญญาตรีโทเอกของมจร.  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๐  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลือกกลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๐  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑     ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕