หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร ครั้งที่ 5  :: ๑๒/๐๑/๒๐๑๐  

  มหาจุฬาฯ จัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลก  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (๘-๑๐ มค.๕๓)  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๐  

  มจร : รับสมัครอาสาสมัครช่วยงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๐  

  อาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๕๓ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนกองทุนสถาบันภาษา  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๐  

  ขอเชิญร่วมงานศิษย์สัมพันธ์วันปีใหม่บัณฑิตวิทยาลัย ๑๗ มค.๕๓  :: ๓๐/๑๒/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไหว้พระบรมสารีริกธาตและพระพุทธโสธร ประจำปี ๒๕๕๓  :: ๒๙/๑๒/๒๐๐๙  

  รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีปีการศึกษา 2553   :: ๒๘/๑๒/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลวิทยาลัยสงฆ์เลย  :: ๒๓/๑๒/๒๐๐๙  

  พระธรรมโกศาจารย์ : เตรียมตีพิมพ์พระไตรปิฏกและคำสอนนักปราชญ์แจกในโรงแรมทั่วโลก  :: ๑๙/๑๒/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร เข้าร่วมประชุมผู้นำศาสนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Chang)  :: ๑๘/๑๒/๒๐๐๙  

  ประกาศปิดทำการ ส่วนหอสมุดกลาง วังน้อย ชั่วคราว  :: ๑๗/๑๒/๒๐๐๙  

  พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  :: ๑๗/๑๒/๒๐๐๙  

  มจร อยุธยา : โหนดแกนหลักเครือข่ายการศึกษาประเทศไทยทั้งระบบ  :: ๑๒/๑๒/๒๐๐๙  

  ถวายซีดีโปรแกรมเรียนพระไตรปิฎกและธรรมนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  :: ๐๘/๑๒/๒๐๐๙  

  พระธรรมโกศาจารย์ : ยกระดับงานวิสาขบูชาสู่ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก  :: ๐๗/๑๒/๒๐๐๙  

  ขอเชิญร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมระดับนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาติ วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  :: ๐๔/๑๒/๒๐๐๙  

  หอประชุม มจร วังน้อย คืบหน้ากว่า ๘๗.๗๑ เลขาฯ ยันทันประชุมวิสาขโลกพฤษภาคม  :: ๐๔/๑๒/๒๐๐๙  

  ๑๗-๒๘ ธ.ค. ๕๒ มหาจุฬาฯ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๐๕/๑๒/๒๐๐๙  

  มจร จัดพิธีถวายพระพรเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช  :: ๐๑/๑๒/๒๐๐๙  

  มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ สังกัด จำนวน ๓ อัตรา   :: ๐๑/๑๒/๒๐๐๙  

  อธิการบดีให้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มจร แก่ผู้บริหารระดับสูง  :: ๒๘/๑๑/๒๐๐๙  

  เชิญชมประมวลภาพงานกีฬาอโศกเกมส์และสรุปเหรียญการแข่งขัน  :: ๒๗/๑๑/๒๐๐๙  

  ขยับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระยะ ๑๐ เป้าศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก  :: ๒๕/๑๑/๒๐๐๙  

  ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๒๗-๒๘ พ.ย.๒๕๕๒  :: ๒๔/๑๑/๒๐๐๙  

  ขอเชิญชม"การสัมมนาสุดยอดภาวะผู้นำฯ"ภาควิชารัฐศาสตร์ มจร.   :: ๒๑/๑๑/๒๐๐๙  

  เรื่อง Internet อาคารเรียนรวม โซน B ไม่สามารถใช้งานได้  :: ๒๐/๑๑/๒๐๐๙  

  ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา...ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  :: ๑๘/๑๑/๒๐๐๙  

  พระครูวรกิจจาทรมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้คณะครุศาสตร์  :: ๑๘/๑๑/๒๐๐๙  

  อธิการบดี มจร ชี้พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ต่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน  :: ๑๔/๑๑/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘     ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕