หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร ประชุมประกันคุณภาพ ที่วิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก เกาหลีใต้   :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๗  

  มจร ประชุมที่วิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ เกาหลีใต้  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๗  

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2560  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต เจริญพระพุทธมนต์และรับบิณฑบาตในการที่คณะรัฐบาลจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๗  

  พิธีสวดมนต์ข้ามปี โครงการสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิตบันทึกรายการ เริ่มต้นดี ชีวีมีสุข ดับทุกข์ด้วยธรรมะ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ (เอ็นบีที)   :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายบรรพชิตแสดงปาฐกถาและนำสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๗  

  มจร ประชุมงานวิจัยพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ณ เมียนม่าร์  :: ๐๕/๐๑/๒๐๑๗  

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 23 ปี 60  :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๖  

  ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย วิถีพุทธ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๖  

  โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๖  

  ประชุมคณะกรรมการจัดจำหน่ายพระไตรปิฎก อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๖  

  มจร ร่วมงานฉลองปริญญา พธ.ด. กิตติมศักดิ์ ของประธานมหาเถรสมาคมเมียนม่าร์  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง รัชกาลที่ ๙ กับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บันทึกรายการ "เคลียร์ คัด ชัดเจน"   :: ๒๓/๑๒/๒๐๑๖  

  คณะครุศาสตร์ : ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๒๓/๑๒/๒๐๑๖  

  ประชุมสัมมนาการจัดทำโครงการวิจัย  :: ๒๒/๑๒/๒๐๑๖  

  รับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปี 60   :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๖  

  ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปเยี่ยมผู้ปฏิบัติวิปัสสนาฯ เขาค้อ เพชรบูรณ์  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๖  

  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี ตรวจเยี่ยมนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ โครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๖  

  สมเด็จวัดปากน้ำ ให้พรปีใหม่2560-วัดไทยทั่วโลกจัดสวดมนต์ข้ามปี  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๖  

  ประกาศเรื่องการสอบราคาชื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๖  

  เชิญพุทธศาสนิกชน,ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ ร่วมอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ เขาค้อ เพชรบูรณ์  :: ๑๙/๑๒/๒๐๑๖  

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560   :: ๑๖/๑๒/๒๐๑๖  

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานปิด มอบวุฒิบัตรและให้โอวาท โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อการสอนวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิต  :: ๑๕/๑๒/๒๐๑๖  

  โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๖  

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยาย   :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยาย"จริยธรรมของผู้นำ"แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓     ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕