หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร หนุนกิจกรรม "คุณธรรมนำการคิด"  :: ๐๙/๐๖/๒๐๐๙  

  พระนิสิตมจร. ๘๗ปีใฝ่เรียน แก่ที่สุดรับป.ตรี  :: ๐๘/๐๖/๒๐๐๙  

  พระธรรมทูตทั่วโลกกว่า 200 รูป ร่วมสัมมนาหารือแนวทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน  :: ๐๗/๐๖/๒๐๐๙  

  ตั้งพระวุฒิ ป.ตรีเผยแผ่พุทธศาสนา   :: ๐๖/๐๖/๒๐๐๙  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  :: ๑๒/๐๖/๒๐๐๙  

  มจร.ร่วมจัดประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ  :: ๐๔/๐๖/๒๐๐๙  

  พบหลวงปู่รัตตัญญู อายุ ๘๗ ปี เรียน มจร. ใกล้จบปริญญาตรี  :: ๐๔/๐๖/๒๐๐๙  

  มจร. จัดอบรมเสริมศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขตภาคใต้ สนองงาน 3 D รมต.กระทรวงศึกษาธิการ  :: ๐๔/๐๖/๒๐๐๙  

  “จุรินทร์”ดึง2มหาวิทยาลัยสงฆ์ช่วยงานโครงการ3D  :: ๐๓/๐๖/๒๐๐๙  

  ศธ.เตรียมส่งครูพระสอนทุกโรงเรียน  :: ๐๓/๐๖/๒๐๐๙  

  เปิดรับสมัครอบรมนักวิจัย  :: ๑๐/๐๗/๒๐๐๙  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา  :: ๐๒/๐๖/๒๐๐๙  

  ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  :: ๒๘/๐๕/๒๐๐๙  

  น.ศ.อาสาสมัครอิ่มบุญ ดูแลผู้เข้าประชุมชาวพุทธโลก  :: ๒๗/๐๕/๒๐๐๙  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.เอก สาขาพระพุทธศาสนา แบบ ๒.๒ เพิ่มเติม  :: ๐๓/๐๖/๒๐๐๙  

  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสอบด้วยข้อสอบกลาง  :: ๐๙/๐๖/๒๐๐๙  

  อบรมเชิงปฏิบัติการ Problem Based Learning  :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๙  

  ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สมศ ของ ทอมก  :: ๒๕/๐๕/๒๐๐๙  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.เอก ปี ๕๒  :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๙  

  เริ่มแล้วการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๒   :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๙  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท ปี ๕๒  :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๙  

  ติดตามความก้าวหน้าและเขียนรายงานการวิจัย งปม. 48 - 51   :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๙  

  ผอ.สถาบันวิจัยฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตประจำสถานทูตเมริกาประจำประเทศไทย   :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๙  

  มจร., มทร.ธัญบุรีจัดประชุมนานาชาติ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ๒๕๕๒  :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๙  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ พระไตรปิฎกศึกษา ปี '๕๒   :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๙  

  ผอ.สถาบันวิจัยฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตประจำสถานทูตเมริกาประจำประเทศไทย  :: ๒๑/๐๕/๒๐๐๙  

  ปฐมนิเทศนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 (เข้าใหม่) ณ มจร วังน้อย   :: ๒๑/๐๕/๒๐๐๙  

  ชมประมวลภาพและปาฐกถาเรื่อง "พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่"  :: ๒๐/๐๕/๒๐๐๙  

  ชมประมวลภาพงานประสาทปริญญา มจร.   :: ๑๙/๐๕/๒๐๐๙  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ มอบหนังสือแต่งตั้งพระธรรมโกศาจาราย์ เป็นราชบัณฑิต  :: ๑๙/๐๕/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕     ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕