หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา '๕๑   :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๙  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หลักสูตร พธ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  :: ๑๙/๐๕/๒๐๐๙  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ : ประทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มจร ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๑๙/๐๕/๒๐๐๙  

  คณะสงฆ์และมหาชนจากทั่วประเทศ : ร่วมงานพิธีประสาทปริญญามหาจุฬาฯ   :: ๑๗/๐๕/๒๐๐๙  

  ผู้บริหารอมตะนครห่วงใยมาตรฐานสงฆ์  :: ๑๕/๐๕/๒๐๐๙  

  พระธรรมโกศาจารย์ : วิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยพุทธศาสตร์ จึงเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์  :: ๑๕/๐๕/๒๐๐๙  

  พระนิสิตมจรกว่า ๒,๐๐๐ รูป สัมมนาทางวิชาการ หอประชุมพุทธมณฑล  :: ๑๕/๐๕/๒๐๐๙  

  กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ปี ๒๕๕๒  :: ๑๔/๐๕/๒๐๐๙  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นัดลงนามสัญญารับทุน งปม. ๕๒ (ครั้งที่ ๒)   :: ๑๐/๐๕/๒๐๐๙  

  ประชุมติดตามโครงการวิจัยและรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  :: ๑๐/๐๕/๒๐๐๙  

  ประการศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552  :: ๐๙/๐๕/๒๐๐๙  

  กำหนดการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ  :: ๐๙/๐๕/๒๐๐๙  

  ผู้นำศน.80ปท.ศาสนิกชน5พันคนร่วมวิสาขฯ  :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  วิสาขฯผู้นำพุทธประกาศปฏิญญาเน้นหลักธรรมาภิบาลแก้วิกฤติโลก  :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  ภาพถ่ายวันนี้ จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก  :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ร่วมงานวันวิสาขบูชาโล  :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  ผู้นำชาวพุทธโลกเน้นปลูกศีลธรรมในจิตใจเผยทุกวิกฤติเกิดจากใจมนุษย์ไร้ศีลธรรม  :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  "วิสาขบูชา"วันสันติภาพโลก  :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  ประชุม"วิสาขะ"ผุดปฏิญญาแก้วิกฤตโลก "มาร์ค"แนะยึด"สายกลาง"ผ่านพ้นปัญหา  :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (สำหรับคฤหัสถ์) ปีการศึกษา ๒๕๕๒  :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคการศึกษาที่ ๑   :: ๐๗/๐๕/๒๐๐๙  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ การประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๖  :: ๑๙/๐๕/๒๐๐๙  

  ประชุมวิสาขบูชาโลกยกสันติภาพโลก-ศก.พอเพียงเป็นวาระสำคัญ  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  "พระธรรมโกศาจารย์"ชื่นชมนายกฯใช้หลักพุทธศาสนาบริหารประเทศ   :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  นายกฯกล่าวสุนทรพจน์วันวิสาขบูชาโลก - คณะสงฆ์ 80 ปท.เข้าร่วม   :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  นายกฯแนะใช้คำสอนพระพุทธศาสนาปรับสังคมให้น่าอยู่  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  เวทีสัมมนาวิสาขบูชาฯ เน้นย้ำใช้หลักพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาวิกฤตการณ์โลก  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  ‘KARMA AND THE GLOBAL CRISIS: NO MORE WAR’  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  นายกรัฐมนตรีหวังการประชุมชาวพุทธนานาชาติ สร้างความสงบสุข  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๙  

  ประชุมวิสาขะวันสากลโลกคึกคัก  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๙  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖     ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕