หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ทางเลือกใหม่กับการทำบุญกับมหาจุฬาฯผ่านเซเว่น ทั่วประเทศ  :: ๑๙/๑๐/๒๐๐๘  

  การลงทะเบียน-ชำระค่าธรรมเนียม ภาค ๒/๒๕๕๑  :: ๑๑/๑๑/๒๐๐๘  

  เชิญเสนอผลงานวิจัยทางพุทธฯ  :: ๒๔/๑๐/๒๐๐๘  

  ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๘  

  เสวนายุทธศาสตร์และการพัฒนางานวิจัย มจร   :: ๒๔/๑๐/๒๐๐๘  

  สร้างเวทีฯ นำเสนองานวิจัยทางพุทธศาสนา นานาชาติ  :: ๑๗/๑๐/๒๐๐๘  

  ๒๓ ตุลา งานเฉลิมพระเกียรติ ณ มจร วังน้อย  :: ๑๓/๑๐/๒๐๐๘  

  คณะครุศาสตร์อบรมการพัฒนาสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๘  

  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารทหารไทย(ใหม่)  :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๘  

  คณะกรรมการจัดตารางสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒  :: ๐๖/๑๐/๒๐๐๘  

  เสวนายุทธศาสตร์และการพัฒนางานวิจัย มจร  :: ๐๕/๑๐/๒๐๐๘  

  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคี  :: ๐๓/๑๐/๒๐๐๘  

  ขอเชิญสมัครบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมจาริณี  :: ๐๓/๑๐/๒๐๐๘  

  มหาจุฬาฯ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในในระดับดี  :: ๐๒/๑๐/๒๐๐๘  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดเขียน-อ่านอักษรธรรมอีสาน  :: ๐๒/๑๐/๒๐๐๘  

  ประกาศการลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารใหม่  :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๘  

  มจร ถือฤกษ์เดือนตุลาคม ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน   :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๘  

  มหาจุฬาฯ จับมือ บ.มีเดียสแตนดาร์ดมอบการ์ตูนพุทธประวัติ ๓๐๐ ชุด ให้ สพฐ.  :: ๐๒/๑๐/๒๐๐๘  

  สรุปสถิติจำนวนหนังสือที่อยู่ในฐานข้อมูล VTLS ทั้งส่วนกลางและส่วนวิทยาเขต เช็คเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2551  :: ๐๑/๑๐/๒๐๐๘  

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยให้การต้อนรับพระสงฆ์จากประเทศจีน  :: ๐๓/๑๐/๒๐๐๘  

  พระไตรปิฏกมหาจุฬาฯ ภาษาไทย ๔๕ เล่ม ฉบับซีดี-รอม คลอดแล้ว  :: ๒๙/๐๙/๒๐๐๘  

  มหาจุฬาฯมอบปริญญาพุทธฯกิตติมศักดิ์ "เมียงซอง"ภิกษุณีเกาหลีใต้   :: ๒๙/๐๙/๒๐๐๘  

  มจร ได้ฤกษ์ย้ายสถานที่ทำงานไป มจร วังน้อย ๑ ตุลาคม ๕๑  :: ๒๗/๐๙/๒๐๐๘  

  ข่าวสด เสนอข่าวสกู๊ปพิเศษ เวทีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธฯ ถกพุทธจริยศาสตร์-สนใจวิปัสสนา  :: ๓๐/๐๙/๒๐๐๘  

  ด่วน..แจ้งการส่งรายละเอียดโครงการวิจัย ๕๒ และรับข้อเสนอโครงการวิจัย๕๓  :: ๐๑/๑๐/๒๐๐๘  

  "วิปัสสนากรรมฐาน" มจร. ทางรอดทุนนิยมล่ม-สังคมวุ่น  :: ๒๒/๐๙/๒๐๐๘  

  อธิการบดี มจร และคณะผู้บริหารเข้าพบประธานสงฆ์โชเก แห่งเกาหลีใต้   :: ๑๙/๐๙/๒๐๐๘  

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ  :: ๓๐/๐๙/๒๐๐๘  

  คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๑๙-๒๑ ก.ย. ๕๑ ณ มจร วังน้อย  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๘  

  116 มหาวิทยาลัยทั่วโลกลงนามความร่วมมือการสอนพระพุทธศาสนา  :: ๑๗/๐๙/๒๐๐๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒     ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕