หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สจล. ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาอังกฤษ แด่พระธรรมโกศาจารย์   :: ๒๖/๑๐/๒๐๐๘  

  รมว.ศธ.เปิดสัมมนาปฏิบัติการวิทยากรแกนนำพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  :: ๐๗/๐๗/๒๐๐๘  

  มส.แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :: ๐๗/๐๗/๒๐๐๘  

  ผลการปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  :: ๑๓/๐๗/๒๐๐๘  

  ไฟเขียวตั้ง สมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ  :: ๓๐/๐๖/๒๐๐๘  

  ตั้ง สมพน.จูนงาน ม.สงฆ์นานาชาติ  :: ๒๘/๐๖/๒๐๐๘  

  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอสมุด มจร.วิทยาเขตแพร่  :: ๑๑/๐๗/๒๐๐๘  

  สวช.อนุญาตจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  :: ๒๘/๐๖/๒๐๐๘  

  คณะสาธารณะสุขศาสตร์ ม.มหิดล ปลูกต้นราชพฤกษ์ถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๒๖/๐๖/๒๐๐๘  

  ปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัย  :: ๓๐/๐๖/๒๐๐๘  

  มจร. จัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกค์นำองค์ความรู้ใหม่ๆสู่องค์กร  :: ๒๒/๐๖/๒๐๐๘  

  พระธรรมโกศาจารย์ ร่วมงานโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ"  :: ๒๒/๐๖/๒๐๐๘  

  เจ้าภาพถวายทุนการศึกษานิสิตคณะครุศาสตร์ ๒๑ มิย ๕๑  :: ๒๑/๐๖/๒๐๐๘  

  ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระมหานภดล สุวิชชญฺญู   :: ๒๒/๐๖/๒๐๐๘  

  ขอเชิญร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้มหามงคลที่ มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  :: ๒๐/๐๖/๒๐๐๘  

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงคู่มือประกันภายใน สกอ.  :: ๑๙/๐๖/๒๐๐๘  

  ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  :: ๑๙/๐๖/๒๐๐๘  

  แจ้งรายนามนิสิตคณะสังคมศาสตร์ รับทุนการศึกษา ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑  :: ๑๗/๐๖/๒๐๐๘  

  กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ขอเชิญเสนอรับทุนวิจัย ประจำปี ๒๕๕๒  :: ๑๙/๐๖/๒๐๐๘  

  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  :: ๑๖/๐๖/๒๐๐๘  

  ๑๐ ปี ไอที มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๗/๐๖/๒๐๐๘  

  แบบอาคารสำนักงานอธิการบดีและแบบอาคารเรียนรวมชั้น 4-5  :: ๐๔/๐๘/๒๐๐๘  

  ประกาศยื่นความจำนงเพื่อแปลตำราวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  :: ๑๔/๐๖/๒๐๐๘  

  คณะสังคมศาสตร์ มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ พระราชรัตนโมลี  :: ๑๔/๐๖/๒๐๐๘  

  คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาวิเคราะห์หลักสูตรปริญญารองรับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู  :: ๑๑/๐๖/๒๐๐๘  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา มอบสิ่งของช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนชาวพม่า  :: ๐๗/๐๖/๒๐๐๘  

  คณะครุศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการเมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิ.ย.๕๑ ณ มจร.วังน้อย  :: ๑๙/๐๖/๒๐๐๘  

  หลวงพ่อชำนาญอุปถัมภ์การศึกษาระดับปริญญาโท  :: ๑๙/๐๖/๒๐๐๘  

  ประกาศรับสมัครบุคคลากรเข้าอบรมการเขียนงานวิจัย รุ่นที่  :: ๑๓/๐๗/๒๐๐๘  

  อุปนายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ถึงแก่มรณภาพ  :: ๓๐/๐๕/๒๐๐๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕     ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕