หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร จัดชี้แจงระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ผู้บริหารระดับสูง ครั้งแรก  :: ๒๘/๐๕/๒๐๐๘  

  ปฏิญญาฮานอย วันวิสาขบูชา วันสำคัญสหประชาชาติ  :: ๒๘/๐๕/๒๐๐๘  

  พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ ชี้ไอทีช่วยแก้ปัญหาเอกสารหายได้  :: ๒๔/๐๕/๒๐๐๘  

  มจร เชิญชวนร่วมบริจาคผ้าไตรถวายพระสงฆ์พม่า  :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๘  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ แนะพระธรรมทูตเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนา  :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๘  

  ขอนัดประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือประกันทุกท่าน  :: ๑๔/๐๖/๒๐๐๘  

  ผู้นำชาวพุทธยกย่องในหลวง-ราชินีทรงเป็นต้นแบบพุทธศาสนิกชน  :: ๒๒/๐๕/๒๐๐๘  

  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมผู้นำชาวพุทธจาก ๓๐ ประเทศ ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ  :: ๒๐/๐๕/๒๐๐๘  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมนานาชาติในพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ  :: ๒๐/๐๕/๒๐๐๘  

  อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ มจร. วังน้อย อยุธยา วันที่ ๒๐ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑  :: ๑๖/๐๕/๒๐๐๘  

  พระธรรมโกศาจารย์เข้าร่วมพิธีฉลอง The UNDV 2008 ที่ประเทศเวียดนาม  :: ๑๖/๐๕/๒๐๐๘  

  ประกาศผลสอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๒  :: ๑๓/๐๕/๒๐๐๘  

  มจร พร้อมต้อนรับผู้เข้าประชุมพิธีฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ปี ๒๕๕๑  :: ๑๒/๐๕/๒๐๐๘  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ชมพระนิสิต มจร ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและพระพุทธศาสนา  :: ๒๘/๐๕/๒๐๐๘  

  รัฐบาลเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๑   :: ๐๘/๐๕/๒๐๐๘  

  ขอเชิญถวายการต้อนรับสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  :: ๐๘/๐๕/๒๐๐๘  

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์รับเป็นประธานในพิธีฉลองวันวิสาขบูชาฯ ๒๕๕๑  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๘  

  มุทิตาจิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐  :: ๑๓/๐๕/๒๐๐๘  

  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๘  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  :: ๐๕/๐๕/๒๐๐๘  

  กำหนดการพิธีประสาทปริญญาปี ๕๑  :: ๐๑/๐๕/๒๐๐๘  

  ขอนิมนต์/เชิญคณาจารย์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศอาจารย์ประจำปี   :: ๐๑/๐๕/๒๐๐๘  

  ประกาศผลสอบคัดเลือก ป.เอก แบบ ๑.๒ และ ๒.๒ ปี ๒๕๕๑  :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๘  

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๑  :: ๑๕/๐๕/๒๐๐๘  

  รายนามพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๕๓  :: ๑๗/๐๕/๒๐๐๘  

  มจร.เลื่อนวันย้ายสำนักงานไป มจร วังน้อย  :: ๒๔/๐๔/๒๐๐๘  

  มจร.เตรียมจัดงานพิธีฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๑ (UNDV Celebration of Asia and the Pacific)  :: ๒๔/๐๔/๒๐๐๘  

  แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒๕๕๑  :: ๒๓/๐๔/๒๐๐๘  

  ซีพี ออลล์ สานต่อปณิธาน หลวงพ่อปัญญาฯสมทบทุนอีก 5.7 ล้านบาท สร้าง “อุโบสถกลางน้ำ”  :: ๒๔/๐๔/๒๐๐๘  

  กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๑  :: ๓๐/๐๔/๒๐๐๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖     ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕