หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รับสมัครนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๘  

  มจร.เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก)  :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๘  

  พลังศาสนาเพื่อมนุษยชาติ (สกู๊ปศาสนาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)  :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๘  

  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานประชุมติดตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  :: ๑๘/๐๓/๒๐๐๘  

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๐  :: ๐๖/๐๕/๒๐๐๘  

  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิต ป.โท-เอก  :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๘  

  กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบัณฑิตวิทยาลัย  :: ๑๓/๐๓/๒๐๐๘  

  ขออาราธนา/เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลพระอุบาลีคุณูปมาจารย์  :: ๑๓/๐๓/๒๐๐๘  

  ร.ร.พอ.มจร.มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และทุนการศึกษา  :: ๑๒/๐๓/๒๐๐๘  

  พระสงฆ์จากไทยสนทนาธรรมกับผู้นำศาสนาคริสต์ครั้งแรกที่อียิปต์  :: ๑๒/๐๓/๒๐๐๘  

  คนไทยในอียิปต์ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระครั้งแรก  :: ๑๒/๐๓/๒๐๐๘  

  คณะสงฆ์ไทยเยือนอียิปต์พบผู้นำสูงสุดศาสนาอิสลามสานสัมพันธ์สองศาสนา  :: ๑๐/๐๓/๒๐๐๘  

  พระราชมงคลวุฒาจารย์ "ถึงแก่มรณภาพแล้ว สิริอายุรวม ๙๐ ปี"   :: ๑๐/๐๓/๒๐๐๘  

  พระราชมงคลวุฒาจารย์ มรณภาพแล้ว สิริอายุ ๙๐ ปี  :: ๑๒/๐๓/๒๐๐๘  

  รับสมัครผู้จบ ป.ตรี เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  :: ๒๒/๐๓/๒๐๐๘  

  บัณฑิตวิทยาลัยนำนิสิตปริญญาโททัศนศึกษานอกสถานที่  :: ๐๕/๐๓/๒๐๐๘  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระมหา ดร.ต่วน สิริธมฺโม  :: ๐๒/๐๓/๒๐๐๘  

  มหาจุฬาฯ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๘/๐๒/๒๐๐๘  

  มจร.ย้ายที่เรียนปีการศึกษา ๒๕๕๑  :: ๒๘/๐๒/๒๐๐๘  

  ผลการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร ฝ่ายสมาชิก  :: ๒๗/๐๒/๒๐๐๘  

  ประกาศงานวันมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ร.ร.พอ.  :: ๒๕/๐๒/๒๐๐๘  

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา  :: ๒๕/๐๒/๒๐๐๘  

  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๕  :: ๒๕/๐๒/๒๐๐๘  

  งานพิธีมุงกระเบี้องหลังคาอุโบสถกลางน้ำ  :: ๒๒/๐๒/๒๐๐๘  

  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๘  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดแสดงนิทรรศการวันมาฆบูชา ที่สวนลุมพินี  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๘  

  สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๓  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๘  

  อธิการบดี มจร บันทึกเทปรายการเจาะใจ  :: ๒๐/๐๒/๒๐๐๘  

  มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)  :: ๑๙/๐๒/๒๐๐๘  

  ตารางสอบภาคการศึกษาที่ 2/2550  :: ๑๘/๐๒/๒๐๐๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘     ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕