หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ขอให้นิสิตที่มีรูปปรากฏตามลิงค์นี้ ติดต่อกองทะเบียนด่วนที่สุด  :: ๐๗/๐๙/๒๐๐๗  

  ขอข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  :: ๐๔/๐๙/๒๐๐๗  

  ประชุมสัมมนาเรื่องการวัดผลและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ  :: ๐๓/๐๙/๒๐๐๗  

  แจ้งกำหนดการเดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียน   :: ๐๓/๐๙/๒๐๐๗  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดสัมมนาบุคลากรด้านการวิจัย ช่วงที่ ๔  :: ๐๒/๐๙/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์มอบหนังสือประกาศตั้งสถาบันสมทบ  :: ๐๑/๐๙/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์นำคณะ มจร เดินทางไปร่วมพิธีเปิดห้องสมุด ณ ประเทศศรีลังกา  :: ๐๒/๐๙/๒๐๐๗  

  รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  :: ๓๑/๐๘/๒๐๐๗  

  รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา  :: ๓๑/๐๘/๒๐๐๗  

  การขึ้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2551  :: ๓๑/๐๘/๒๐๐๗  

  แจ้งกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียน  :: ๓๐/๐๘/๒๐๐๗  

  ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  :: ๒๙/๐๘/๒๐๐๗  

  งานสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี ๒๕๕๐  :: ๒๙/๐๘/๒๐๐๗  

  ดร.สนิท ศรีสำแดง อาจารย์พิเศษ มจร ถึงแก่มรณกรรม  :: ๒๕/๐๘/๒๐๐๗  

  ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษาที่ 2/2550  :: ๐๓/๐๙/๒๐๐๗  

  ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้ได้รับสิทธิในการแปลหนังสือ  :: ๒๓/๐๘/๒๐๐๗  

  รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถวายปัจจัยสมทบทุนการก่อสร้างมหาวิทยาลัย  :: ๒๓/๐๘/๒๐๐๗  

  กำหนดการอบรมนักวิจัยโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย (ช่วงที่ ๔)  :: ๒๓/๐๘/๒๐๐๗  

  โครงการพัฒนานาบุคลากรด้านการวิจัย (ช่วงที่ ๔)  :: ๒๔/๐๘/๒๐๐๗  

  ถกสุดยอดผู้แทนศาสนาสันติภาพ "อธิการบดีมหาจุฬาฯ"ร่วมงาน  :: ๒๐/๐๘/๒๐๐๗  

  พร.ฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ฯ  :: ๑๓/๑๑/๒๐๐๙  

  พร.ฎ.โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ฯ  :: ๑๐/๐๙/๒๐๐๗  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา   :: ๑๖/๐๘/๒๐๐๗  

  การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕  :: ๑๓/๐๘/๒๐๐๗  

  พระแม่เจ้า ของปวงชนชาวไทย  :: ๑๑/๐๘/๒๐๐๗  

  คำว่า "แม่" แท้จริง นั้นยิ่งใหญ่   :: ๑๑/๐๘/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร ไปร่วมงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๙/๐๘/๒๐๐๗  

  มจร เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  :: ๑๐/๐๘/๒๐๐๗  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานน้ำหลวงอบศพอดีตรองอธิการบดี มจร.  :: ๐๗/๐๘/๒๐๐๗  

  ม.ธรรมศาสตร์ถวายโล่เกียรติคุณแด่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  :: ๐๗/๐๘/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔     ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕