หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร.ถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ตงานสัมมนาทางวิชาการ  :: ๐๘/๐๖/๒๐๐๗  

  นายกฯร่วมงานวิสาขบูชาโลก ปาฐกถาพุทธศาสนากับการพัฒนา   :: ๐๓/๐๖/๒๐๐๗  

  สถิตินิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2550  :: ๐๑/๐๖/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ชี้วิสาขบูชาโลก ดึงคนเข้าใกล้ธรรม  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๗  

  ชาวพุทธทั่วโลกร่วมยกย่อง“ในหลวง”ระบุในปฏิญญากรุงเทพ  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร. นำคณะสงฆ์นานาชาติ เข้าถวายสักการะแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๗  

  รัฐบาลเลี้ยงต้อนรับผู้นำชาวพุทธนานาชาติ  :: ๓๑/๐๕/๒๐๐๗  

  ปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่ มจร. ที่ตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ  :: ๓๐/๐๕/๒๐๐๗  

  ชาวพุทธโลกมีมติตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ สำนักงานใหญ่ในไทย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.เป็นประธาน  :: ๒๙/๐๕/๒๐๐๗  

  ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 หาข้อสรุปร่วมกันในประเด็นพระพุทธศาสนากับธรรมาภิบาลและการพัฒนา   :: ๒๙/๐๕/๒๐๐๗  

  ติช นัท ฮันห์ ชี้ว่า สติ ปัญญา และพลังแห่งเมตตาช่วยโลกให้อยู่รอดได้  :: ๒๘/๐๕/๒๐๐๗  

  ผู้นำชาวพุทธนานาชาติมั่นใจพระพุทธศาสนามีคุณูปการต่อธรรมาภิบาล และการพัฒนา  :: ๒๗/๐๕/๒๐๐๗  

  ผู้นำชาวพุทธและนักปราชญ์ยกย่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกยิ่งใหญ่  :: ๒๗/๐๕/๒๐๐๗  

  ที่ประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เห็นพ้องที่จะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย   :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๗  

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก  :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๗  

  ทุกประเทศเทใจ ‘วิสาขบูชาโลก’ ประเทศไทยเจ้าภาพ3ปีซ้อน  :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๗  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2550  :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๗  

  การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 4 เริ่มขึ้นแล้ว   :: ๒๖/๐๕/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร บันทึกเทปโทรทัศน์เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา  :: ๒๕/๐๕/๒๐๐๗  

  มหาจุฬาฯ พร้อมจัดวิสาขบูชาโลกสุดยิ่งใหญ่  :: ๒๓/๐๕/๒๐๐๗  

  รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น 52  :: ๒๒/๐๕/๒๐๐๗  

  ติช นัท ฮันห์ ร่วมงานวิสาขโลกในไทย  :: ๒๑/๐๕/๒๐๐๗  

  ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมเสริม ภาคที่ 1/2550(ด่วนที่สุด)  :: ๑๙/๐๕/๒๐๐๗  

  เตรียมตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลกงานวิสาขบูชาโลกปีนี้   :: ๑๗/๐๕/๒๐๐๗  

  ไทยจัดใหญ่วิสาขบูชาโลก   :: ๑๗/๐๕/๒๐๐๗  

  วิสาขบูชาโลกถวาย “พ่อของแผ่นดิน”  :: ๑๕/๐๕/๒๐๐๗  

  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์พระอาจารย์/อาจารย์พิเศษ พอ.  :: ๑๔/๐๕/๒๐๐๗  

  ผู้นำพุทธศาสนาทั่วโลกร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร 80 พรรษา  :: ๑๔/๐๕/๒๐๐๗  

  มจร.จัดวิสาขโลก26-29 พ.ค.ที่พุทธมณฑลและศูนย์ประชุมสหประชาชาติ   :: ๑๔/๐๕/๒๐๐๗  

  ครม.โอนม.สงฆ์2แห่งกลับมาให้ศธ.ดูแล   :: ๑๑/๐๕/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗     ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕