หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก ปีการศึกษา ๒๕๕๐  :: ๒๘/๐๓/๒๐๐๗  

  อธิการบดีมหาจุฬาย้ำ สมานฉันท์คือทางออกของความขัดแย้ง  :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๗  

  อธิการบดีมหาจุฬาย้ำ สมานฉันท์คือทางออกของความขัดแย้ง  :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๗  

  อธิการบดี มจร และคณะร่วมประชุมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทระดับนานาชาติ   :: ๑๙/๐๓/๒๐๐๗  

  มจร.ปรับหลักสูตรใหม่เติมแนวคิดสมานฉันท์   :: ๑๔/๐๓/๒๐๐๗  

  มส.เอาจริงห้าม “สงฆ์” เทศน์การเมือง   :: ๑๔/๐๓/๒๐๐๗  

  มจร.ได้ข้อสรุปปรัชญามหาวิทยาลัย   :: ๐๗/๐๓/๒๐๐๗  

  พระพรหมมังคลาจารย์เป็นประธานถวายผ้าป่าในวันมาฆบูชาและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ  :: ๐๖/๐๓/๒๐๐๗  

  อธิการบดี รับการถวายสักการะจากเลขาธิการ สกอ  :: ๐๑/๐๓/๒๐๐๗  

  วัดญาณเวศก์ เปิดหอสมุดธรรมญาณเวศน์ธรรมสมุจย์  :: ๒๗/๐๒/๒๐๐๗  

  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐   :: ๒๘/๐๓/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์ เร่งงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ วังน้อย  :: ๒๓/๐๒/๒๐๐๗  

  ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชาและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วังน้อย อยุธยา ๓-๔ มี.ค.๕๐  :: ๒๖/๐๒/๒๐๐๗  

  นิสิตมจรพร้อมย้ายไปสถานที่เรียนแห่งใหม่ (วังน้อย)  :: ๑๙/๐๒/๒๐๐๗  

  มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระธรรมวโรดม  :: ๑๑/๐๒/๒๐๐๗  

  วัดดังเชียงใหม่เปิด"มั้งค์แชท"พระบัณฑิตจาก มจร.ไขข้อข้องใจชาวต่างชาติ   :: ๑๐/๐๒/๒๐๐๗  

  ศน.จัดถกแผนเชิงรุก-งานครูพระ ‘สมเด็จพระพุฒาจารย์’ เป็นประธาน   :: ๑๐/๐๒/๒๐๐๗  

  ในหลวง-พระราชินีทรงห่วงพระใต้ รองสมุหราชองครักษ์ฯ เสนอ มส.ตั้ง กก.ดูแลอย่างใกล้ชิด   :: ๑๐/๐๒/๒๐๐๗  

  ไม่ยุบ “ทุนวิกฤติเศรษฐกิจ” 500,000 ทุน ศธ นัดชี้แจง ๒๑ ก.พ. ๕๐  :: ๐๙/๐๒/๒๐๐๗  

  คณะครุศาสตร์จัดโครงการผลิตสื่อการสอน  :: ๐๙/๐๒/๒๐๐๗  

  มจร ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมกิตติวงศ์  :: ๐๘/๐๒/๒๐๐๗  

  แจ้งทุกส่วนงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณภายในส่วนงาน  :: ๐๘/๐๒/๒๐๐๗  

  มจร จัดอบรมโปรแกรมฐานข้อมูลด้านการบริหารมหาวิทยาลัย  :: ๐๙/๐๒/๒๐๐๗  

  ต่ออายุ เจ้าคณะภาค - รองเจ้าคณะภาค  :: ๐๑/๐๒/๒๐๐๗  

  หลักสูตรฯ นานาชาติจัดเสวนาวิชาการพิเศษ  :: ๓๐/๐๑/๒๐๐๗  

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๐  :: ๓๐/๐๑/๒๐๐๗  

  ธรรมโกศาจารย์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานิสิปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น ๕๒  :: ๒๙/๐๑/๒๐๐๗  

  พระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำข้อสอบกลางมหาวิทยาลัย  :: ๒๗/๐๑/๒๐๐๗  

  พระธรรมวโรดม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมรณภาพ  :: ๒๗/๐๑/๒๐๐๗  

  ศธ. ของบกลางกว่า 4 พันล้านบาทอุ้มทุนศึกษา   :: ๒๖/๐๑/๒๐๐๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙     ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕