หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มหาจุฬาฯ ลงนามในความร่วมมือกับ ม.พุทธศาสตร์เวียดนาม  :: ๒๒/๑๒/๒๐๐๖  

  ผู้บริหาร มจร มุทิตาสักการะบุคลากร ศิษย์ ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  :: ๒๑/๑๒/๒๐๐๖  

  ยกเลิกหมายเลข ISBN สำหรับวิทยานิพนธ์ และงดบริการ ISBN ชั่วคราว  :: ๑๗/๑๒/๒๐๐๖  

  กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต ประจำปี ๒๕๔๙  :: ๑๕/๑๒/๒๐๐๖  

  มจร ประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดฝูวโถซาน ประเทศจีน  :: ๑๓/๑๒/๒๐๐๖  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมเตรียมงานวิชาบูชาโลก ปี ๒๕๕๐  :: ๑๓/๑๒/๒๐๐๖  

  พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิต ปริญญาโท ครั้งที่ ๒/๔๙  :: ๑๒/๑๒/๒๐๐๖  

  มจร.แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณบดี  :: ๐๗/๑๒/๒๐๐๖  

  มจร. กำหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑  :: ๐๗/๑๒/๒๐๐๖  

  อธิการบดีไปร่วมประชุมผู้นำศาสนาโลก ณ ประเทศคาซัคสถาน  :: ๐๔/๑๒/๒๐๐๖  

  อธิการบดีไปร่วมประชุมศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๔/๑๒/๒๐๐๖  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาวิชาปรัชญา (คฤหัสถ์) รุ่น ๑  :: ๐๒/๑๒/๒๐๐๖  

  ขอเชิญเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ  :: ๑๕/๑๒/๒๐๐๖  

  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  :: ๐๖/๑๒/๒๐๐๖  

  ชาวมจร ร่วมใจ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙  :: ๐๒/๑๒/๒๐๐๖  

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปประชุม ณ เกาหลีใต้  :: ๒๔/๑๑/๒๐๐๖  

  รร.พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. เชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ  :: ๐๒/๑๒/๒๐๐๖  

  รองผู้บัญชาการทหารบก และคณะเยี่ยมชม มจร.  :: ๑๗/๑๑/๒๐๐๖  

  สหพันธ์คริสเตียนเพื่อนักศึกษาแห่งประเทศไทยขอเยี่ยมชมกิจการ มจร.  :: ๑๗/๑๑/๒๐๐๖  

  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก สาขาวิชาปรัชญา (ภาคพิเศษ)  :: ๒๙/๑๑/๒๐๐๖  

  มจร.ร่วมกับ ม.พระพุทธศาสนาชิงจื๋อและสภาพุทธศาสนาโลกจีนไต้หวันสัมมนาความสำคัญของพระวินัย  :: ๑๔/๑๑/๒๐๐๖  

  การปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๓/๑๑/๒๐๐๖  

  หนุนพระสังฆาธิการจบปริญญาตรี  :: ๓๐/๑๐/๒๐๐๖  

  คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโท  :: ๒๘/๑๐/๒๐๐๖  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองทัพบก และวปรอ.รุ่น ๓๙๙ ช่วยภัยน้ำท่วม  :: ๓๐/๑๐/๒๐๐๖  

  มหาจุฬาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  :: ๒๘/๑๐/๒๐๐๖  

  ศน.จับมือม.สงฆ์ประชุมวางแผน พัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล   :: ๒๖/๑๐/๒๐๐๖  

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรหมู่  :: ๑๖/๑๐/๒๐๐๖  

  คณาจารย์มหาวิทยาลัย โคเปนเฮเกน เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย  :: ๑๙/๑๐/๒๐๐๖  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ รับสมัครคฤหัสถ์เรียนปรัชญามหาบัณฑิต   :: ๐๙/๑๑/๒๐๐๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑     ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕