หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  "ศน."ชง"ไขศรี"ยกระดับ"ม.สงฆ์" "สศร."ขอ๕๐๐ล.สร้างศูนย์ศิลป์  :: ๑๓/๑๐/๒๐๐๖  

  มหาจุฬาฯ ร่วมกับโรงเรียนจิตรลดาจัดโครงการจิตรลดาเฉลิมพระเกียรติ  :: ๑๒/๑๐/๒๐๐๖  

  มหาจุฬาฯ เตรียมยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๐   :: ๐๙/๑๐/๒๐๐๖  

  มจร แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี และผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร  :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๖  

  ฉลอง ๑๐ ปี “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”สร้างพระอุโบสถกลางน้ำ  :: ๑๐/๑๐/๒๐๐๖  

  คณะกรรมการมหาเถรสมาคมตั้งเจ้าคณะภาครองกว่า ๕๐ ตำแหน่ง  :: ๒๙/๐๙/๒๐๐๖  

  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙  :: ๑๒/๑๐/๒๐๐๖  

  ขอเชิญชมนิทรรศการการอุดมศึกษาของยุโรป  :: ๒๕/๐๙/๒๐๐๖  

  สกอ.จัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT2007  :: ๒๕/๐๙/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดหน่วยวิทยบริการ สกลนคร  :: ๒๕/๐๙/๒๐๐๖  

  วิทยาเขตเชียงใหม่รับมอบอาคารสถานปฏิบัติธรรม  :: ๒๖/๐๙/๒๐๐๖  

  แบบสำรวจข้อมูลประกอบการประเมินแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)  :: ๒๕/๐๙/๒๐๐๖  

  อธิการบดี รับมอบการถวายที่ดิน แด่ มจร  :: ๐๒/๐๙/๒๐๐๖  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้การต้อนรับพระสังฆราชฝ่ายแอชแคนาซี โยนาอมตซ์เกอร์ จากประเทศอิสราเอล  :: ๓๑/๐๘/๒๐๐๖  

  "ปิยะบุตร" ดึงศน.-มจร. อุดหนุนงบร.ร.วิถีพุทธ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๐๖  

  อธิการบดีเสนอบทความในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ณ ประเทศศรีลังกา   :: ๐๒/๐๙/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร.พร้อมคณะผู้บริหารไปร่วมพิธีฉลอง พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศรีลังกา  :: ๑๖/๐๘/๒๐๐๖  

  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร.บันทึกเทปถวายพระพร   :: ๐๘/๐๘/๒๐๐๖  

  พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. แต่งตั้งรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  :: ๐๔/๐๘/๒๐๐๖  

  มจร แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  :: ๐๔/๐๘/๒๐๐๖  

  มจร แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง  :: ๑๑/๐๘/๒๐๐๖  

  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชงจัดทุนให้พระ-เณรเรียน  :: ๐๒/๐๘/๒๐๐๖  

  มจร.อบรมบุคลากรใหม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  :: ๐๑/๐๘/๒๐๐๖  

  ผู้แทน มจร เข้าร่วมงานของพุทธสมาคมจีน   :: ๒๗/๐๗/๒๐๐๖  

  มจร เตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกและเฉลิมพระเกียรติในหลวง ปี ๒๕๕๐  :: ๐๑/๐๘/๒๐๐๖  

  อธิการบดี มจร. เป็นประธานเปิดการศึกษา ๒ หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์  :: ๒๗/๐๗/๒๐๐๖  

  เมื่อพระ มจร วิภากย์การเมือง  :: ๒๖/๐๗/๒๐๐๖  

  พระธรรมโกศาจารย์ปาฐกถานำในการประชุมอธิการบดีโลกเฉลิมพระเกียรติ  :: ๒๘/๐๗/๒๐๐๖  

  สมาคมศิษย์เก่า มจร.น้อมกตัญญู รำลึกคุณ"ปูชนียบุคคล-บุรพาจารย์"  :: ๒๔/๐๗/๒๐๐๖  

  ผู้แทน มจร เข้าร่วมประชุมนานาชาติของ ม สงฆ์เวียดนาม   :: ๒๔/๐๗/๒๐๐๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒     ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕