หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  MESSAGES THE CELEBRATION OF INTERNATIONAL BUDDHIST CONFERENCE FROM BUDDHIST LEDDERS BELOW  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  13th Anniversary Celebration of the United Nations Day of Vesak Announcing the 2016/B.E. 2559  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๕๕๙ โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  รัฐมนตรีกระทรวงพระพุทธศาสนา ศรีลังกา รับเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 14 : 2560 : ชูวันวิสาขบูชา เป็นวันสวดมนต์โลก  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ปฏิญญา กรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13: ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๙  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  การศึกษาต้องไม่‘หนุน-ใช้’ความรุนแรง  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๖  

  ปฏิญญากรุงเทพฯวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่13 ชาวพุทธ85ประเทศเน้นสันติศึกษาแก้ขัดแย้ง  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือก ปี ๒๕๕๙  :: ๑๔/๐๖/๒๐๑๖  

  พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙   :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๖  

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ มจร ครั้งที่ ๒ [เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก] ปี ๒๕๕๙  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา บรรยายเรื่อง "ความรักของพระพุทธเจ้าต่อชาวโลก" โดย พระพระเมธีธรรมาจารย์   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ มจร ครั้งที่ ๒   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระธรรมโอวาท โดย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต นำคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอัญเชิญพระแก้วมรกตทองคำและพระสิงห์ ๑ แก้วจุ้ยเจียประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ของวัด  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต บันทึกรายการโทรทัศน์ร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ช่อง ๑๑ NBT  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี กล่าวสัมโทนียกถาและเป็นประธานนำเวียนเทียนที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๙   :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๖  

  อธิการบดี บันทึกรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๗ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ๕ TGN ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๖  

  พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๑๗/๐๕/๒๐๑๖  

  ท่านธรรมาจารย์เหยียนจั๋ว เจ้าอาวาสวัดกวางจี้และรองประธานพุทธสมาคมจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี  :: ๑๖/๐๕/๒๐๑๖  

  บริษัทหว่างหลงได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเปิดตัวแอพพริเคชั่นของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ในพิธีประสาทปริญญา  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ธรรมาภิบาลกับการปฏิรูป โดย...พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๖  

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ [รองศาสตราจารย์พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)]  :: ๑๒/๐๕/๒๐๑๖  

  งานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ 13  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๖  

  The 2nd MCU International Academic Conference  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘     ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕