หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  อธิการบดี มจร เข้าเฝ้ารับถวายรางวัลวิริยเมธีกิตติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๖  

  ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และตำแหน่งลูกจ้าง  :: ๐๔/๐๕/๒๐๑๖  

  TCI ยกระดับวารสารสันติศึกษาสู่ฐาน ๑ ธรรมทรรศน์และวิจัยพุทธศาสตร์สู่ฐาน ๒  :: ๐๖/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต พบปะสนทนากับประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ประเทศจีนที่วัดหัวลำโพง   :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๖  

  ร่วมงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนในการสร้างหอบูรพาจารย์   :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานแจกทุนการศึกษาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มูลนิธิโพธิวัณณา จังหวัดฉะเชิงเทรา   :: ๐๑/๐๕/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม   :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๖  

  รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทุกระดับการศึกษา  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๖  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมร่วมอภิปรายในการเสวนา ๕ ศาสนาที่จัดโดยกรมการศาสนา  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๖  

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๖  

  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน โครงการพัฒนาคักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๖  

  กองกลาง เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับบุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ  :: ๑๙/๐๔/๒๐๑๖  

  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครพระอาจารย์สอน และรับสมัครนักเรียน  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๖  

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องอัฐบริขาร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๙๙ รูป  :: ๑๙/๐๔/๒๐๑๖  

  พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ ออกรับบิณฑบาตจากคณะญาติโยม  :: ๑๘/๐๔/๒๐๑๖  

  อธิการบดีเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ งานบุญประเพณีสงกรานต์สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย (ปีแรก) ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   :: ๑๔/๐๔/๒๐๑๖  

  ประชุมจัดทำหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร  :: ๑๔/๐๔/๒๐๑๖  

  มจร ร่วมงาน 100 ปี การสอบบาลีรามัญนิกาย เมียนมาร์  :: ๑๑/๐๔/๒๐๑๖  

  มหาวิทยาลัยจัดสนทนากลุ่มผู้บริหารวิชาการเพื่อจัดทำแม่บทการพัฒนาบุคลากร  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๖  

  พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๕  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๖  

  สัมภาษณณ์ผู้บริหารวิชาการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร มจร  :: ๐๗/๐๔/๒๐๑๖  

  มจร รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 10 อัตรา  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๖  

  มจร รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน 10 อัตรา  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๖  

  มจร รับสมัครบุคลากรประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 8 อัตรา  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๖  

  เปิดแล้ว ภาษาอังกฤษสนทนา (English Conversation)   :: ๒๙/๐๓/๒๐๑๖  

  รับสมัคร นิสิต จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับสมัครแล้ว วันนี้ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๖  

  โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๖  

  รัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๖  

  โครงการสัมมนาสื่อโทรทัศน์ ครั้งที่ ๒ สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV)  :: ๑๘/๐๓/๒๐๑๖  

  ยินดีต้อนรับ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ประจำภาคกลางและภาคใต้  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๖  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙     ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕