หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สัมภาษณ์ พระพรหมบัณฑิต เนื่องในวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๕  

  บัตรชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2558  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๕/๐๕/๒๐๑๕  

  กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนกลาง  :: ๒๓/๐๕/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. บรรยายให้แก่นักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๖  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๕  

  มหาเถรสมาคมแต่งตั้งอธิการบดี มจร ร่วมศึกษาแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนา  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  ขอเชิญชม วีดีโอเทปบันทึกภาพในงาน พิธีประสาทปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘   :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  พระพรหมเวที บรรยายพิเศษ โครงการอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  เปิดตัวทูตวิสาขบูชานานาชาติปี58  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  ไทยพร้อมจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ปี '๕๘  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาบรรยายถวายความรู้แด่พระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๑  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๕  

  ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ เข้าศึกษา  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๕  

  ประชุมพระธรรมทูตเตรียมงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๕  

  ประชุมเตรียมงานปฏิคมฝ่ายต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๕  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. แถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒  :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๕  

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภาคกลาง  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๕  

  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ๒๕๕๘  :: ๑๖/๐๕/๒๐๑๕  

  เรียนปริญญาโทสันติศึกษา ได้ทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิต  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๕  

  เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์  :: ๑๕/๐๕/๒๐๑๕  

  มจร จัดสอบคัดเลือกนิสิต ป.ตรี ๕๘  :: ๑๔/๐๕/๒๐๑๕  

  คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานSARปีการศึกษา2557  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๕  

  รายงานพิเศษ : มจร จัดพิธีประสาทปริญญา บรรพชิตสำเร็จการศึกษามากที่สุด  :: ๑๑/๐๕/๒๐๑๕  

  พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  :: ๑๐/๐๕/๒๐๑๕  

  พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  :: ๐๙/๐๕/๒๐๑๕  

  เรียนปริญญาโทสันติศึกษา ได้ทั้งวิชาชีพ และวิชาชีวิต  :: ๑๘/๐๕/๒๐๑๕  

  รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา ๒๕๕๘  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๕  

  อธิการบดี มจร แนะปฏิรูปสงฆ์-รัฐ แก้ด้วยธรรมาภิบาล  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๕  

  รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒  :: ๐๘/๐๕/๒๐๑๕  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑     ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕