หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) จัดโครงการสัมมนาวิชาการศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปี 2557  :: ๐๕/๐๙/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนา "พุทธศาสตร์ศึกษาในประเทศเมียนมาร์ปัจจุบัน"  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีมอบนโยบายคณะพระธรรมทูต  :: ๐๔/๐๙/๒๐๑๔  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗(๑๑ ก.ย. ๕๗)  :: ๑๐/๐๙/๒๐๑๔  

  เชิญชมปาฐกถา เรื่อง "รูปแบบแห่งความสมานฉันท์ ที่กลมกลืนบนผืนแผ่นดินไทย" โดยพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ตอบปัญหาเรื่องศีลของพระภิกษุ  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๔  

  กิจกรรมองค์กรนิสิต "นิสิตอาสาพัฒนาสังคม"  :: ๓๐/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้แทนมหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมการเตรียมงานนวมินทรราชวิทยาลัย  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๔  

  วิทยาเขตพะเยาจัดอบรมกรอกเกรดออนไลน์ สำหรับอาจารย์   :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้บริหารสถาบันสมทบจากประเทศสิงคโปร์ (BCS) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้แทน มจร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๔  

  สตช.พึ่งพระ!หาแนวปฏิรูปสันติราษฎร์ไทย  :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๔  

  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดรบสมัคร ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๗  :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้แทนจากสถาบันสมทบประเทศสิงคโปร์(BCS) เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๔  

  ดอกเตอร์ !! สาขาวิชารัฐศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านรัฐศาสตร์ กับ อบต.เทพราช  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๔  

  ประมวลภาพงานสัมมนาถอดบทเรียนวิทยากร-โครงการคุณธรรมสัญจร สนับสนุนโดย อบจ.ฉะเชิงเทรา  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๔  

  ประมวลภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ ๕  :: ๒๗/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้แทน มจร ประชุมหารือการดำเนินการของงานวิสาขบูชาและสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV)  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๔  

  สรุปสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ๒๕๕๗  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๔  

  การประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปสมัยสามัญครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  :: ๐๒/๐๙/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ปี ๒๕๕๗  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๔  

  สกว.ยกลำพูนนำร่องวิจัยท้องถิ่นเชิงพุทธ  :: ๒๑/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้นำศาสนาเตรียมผนึกกำลังสร้างขันติทางศาสนาในประชาคมอาเซียน  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๔  

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่๖  :: ๑๘/๐๘/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯเปิดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ค่านิยมทางสังคม-ศัลยกรรมความงามในเชิงพุทธ  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๔  

  เชิญร่วมงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเข้าพบเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๔  

  ฯพณฯ มหินทะ ราชปักษา ประธานาธิบดีศรีลังกา เป็นประธานมอบปริญญาบัตรสถาบันสมทบ  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกราบพระมหานายกะและนมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้ว  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๔  

  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มจร. ศูนย์ศึกษาอัตลัษณ์พุทธศาสนาแห่งเดียวในโลก  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒     ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕