หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๔  

  นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทัศนศึกษาธรรมดูงานประเทศญี่ปุ่น  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๔  

  "มหาจุฬาฯลำพูน"ชูค่าหน่วยกิตไม่แพง เปิดรับพระ-ฆราวาสทุกระดับ  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๔  

  มจร แสดงผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2014  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมจัดตั้งชมรมนิสิตต่างประเทศ  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯเชียงใหม่ส่งเสริมภาษา สนทนาภาษาอังกฤษ  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๔  

  ขอนิมนต์/เชิญ ร่วมพิธี "ลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"   :: ๐๖/๐๘/๒๐๑๔  

  หลวงพ่อคูนถวาย1.5ล้านสร้างห้องสมุด'มจร'ร้อยเอ็ด  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๔  

  ร่วมบุญสร้างหอประชุมมจร.ลำพูน  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๔  

  มจร.เชียงใหม่ชวนปชช.ทอดผ้าป่าหนังสือ  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๔  

  ชมปาฐกถาพิเศษ โดยพระพรหมบัณฑิต ในโอกาสผู้บริหาร มจร เดินทางร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ม.สงฆ์จิ้งเจี๋ย จีน ไต้หวัน  :: ๓๑/๐๘/๒๐๑๔  

  ประชุมคณะกรรมการสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ย ไต้หวัน  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๔  

  พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจี๋ยสถาบันสมทบมหาวิทยาลัย  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๔  

  คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๔  

  ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗(๑๔/๐๘/๒๕๕๗)  :: ๐๓/๐๙/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดแถลงข่าวการจัดสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี ๒๕๕๗  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๔  

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ บัณฑิตวิทยาลัย  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๔  

  นักวิชาการระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๔  

  นโยบายการบริหารงานสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.,อธิการบดี มจร.)  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๔  

  ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกเห็นชอบไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๒ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๔  

  การบริหารงานมหาวิทยาลัยในสังคมการเปลี่ยนแปลง (พระราชวรเมธี)  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๔  

  แผนยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณ (ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ)  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๔  

  ยุทธวิธีการจัดทำตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร)  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๔  

  ประชุมแยกกลุ่มปรับแผนพัฒนาฯ ๑๑ ตามตัวชี้วัด (คณาจารย์, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ มจร.ทั่วประเทศ)  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๔  

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (คณาจารย์,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ มจร.ทั่วประเทศ)  :: ๓๐/๐๗/๒๐๑๔  

  รอง กต.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก (ICDV)  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๔  

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร. ครั้งที่ 1  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๔  

  ข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๔  

  ชูหลักพุทธบูรณาการพัฒนาจิตใจ-สังคม  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๔  

  ฝ่ายต่างประเทศ มจร ประชุมนิสิตต่างประเทศ  :: ๒๓/๐๗/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓     ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕