หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ขาดพระธรรมทูตไทยในอเมริกา  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๔  

  วัดนวมินทรราชูทิศ แรงศรัทธาชาวไทยก่อเกิดวัดใหญ่เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" ณ ดินแดนอเมริกา  :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๔  

  ส่วนหอสมุดกลาง : ขอเชิญร่วมมหกรรมอาเชียนและตลาดหนังสือสืออาเชียน ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  :: ๒๔/๐๖/๒๐๑๔  

  ระบบทะเบียนนิสิตใช้งานได้ตามปกติแล้ว  :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๔  

  สำนักวาติกันถวายทุนการศึกษา พระภิกษุ-สามเณรไทยเรียนถึงปริญญาเอก   :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯ-สมัชชาสงฆ์ไทยจัดสัมมนา สมโภช"วัดนวมินทรฯ"อเมริกา-ชูต้นแบบในตปท.  :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๔  

  มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ สร้างอนุสาวรีย์รูปหล่อสำริดครูบาศรีวิชัย  :: ๒๒/๐๖/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯ ผนึกเครือข่ายจัดมหกรรมอาเซียนพร้อมชิงถ้วยพระราชทาน  :: ๒๕/๐๖/๒๐๑๔  

  ชี้พระธรรมทูตรักษาศรัทธาชาวพุทธ  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๔  

  เปิดวัดไทยใหญ่ที่สุดถวายในหลวง  :: ๑๘/๐๖/๒๐๑๔  

  สำนักข่าวซีบีเอส (CBS) รายงานข่าวพิธีเปิดวัดนวมินทรราชูทิศ  :: ๑๗/๐๖/๒๐๑๔  

  ปฐมนิเทศปริญญาโทสันติศึกษา: สู่อ้อมกอดแคมป์สน ต้องมนต์สันติภาพ  :: ๒๑/๐๖/๒๐๑๔  

  "มจร.-โรงเรียนขุนควร"พะเยาทำเอ็มโอยู จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน-เครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๔  

  เตรียมตั้งสถาบันสมทบ มจร ที่วัดนวมินทรฯ บอสตัน  :: ๑๓/๐๖/๒๐๑๔  

  มจร จัดประชุมชาวพุทธโลก  :: ๐๙/๐๖/๒๐๑๔  

  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๔  

  คณะพุทธฯ จัดปฐมนิเทศและพุทธศาสตร์วิชาการสัมพันธ์ 15 มิ.ย. นี้   :: ๐๘/๐๖/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษา ปี ๕๗ (รอบสอง)  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๔  

  มหาจุฬาฯ พัฒนาศักยภาพการสอนอาจารย์ตอบสนองความต้องการของสังคม  :: ๐๖/๐๖/๒๐๑๔  

  รวมภาพพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  :: ๐๖/๐๖/๒๐๑๔  

  ประกาศคณะกรรมการหอพักนิสิต เรื่อง การสมัครเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2557  :: ๐๖/๐๖/๒๐๑๔  

  สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "คนสร้างงาน งานสร้างคน"  :: ๐๖/๐๖/๒๐๑๔  

  กองกิจการนิสิตเปิดกิจกรรม BCD Day วันแรกคึกคัก   :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2557  :: ๐๕/๐๖/๒๐๑๔  

  การพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๔  

  กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรม BCD Day 4-5 มิ.ย. นี้  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๔  

  ผู้แทนองค์กรชาวพุทธญี่ปุ่นนิกาย ITRI เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๔  

  วธ.แนะพระธรรมทูตตั้งศูนย์วัฒนธรรมในต่างแดน ชูหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่งานพุทธศาสนา  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปี ๕๗ (รอบสอง)  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๔  

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖     ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕