หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร "โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๕๗"  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๔  

  โครงการปริญญาโท สันติศึกษาเตรียมปฐมนิเทศต้อนร้บครอบครัววิศวกรสันติภาพ รุ่นที่ ๒  :: ๐๔/๐๖/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา รุ่นที่ ๒  :: ๐๓/๐๖/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศกราบสักการะพระมหานายกะแห่งประเทศศรีลังกา  :: ๐๒/๐๖/๒๐๑๔  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมร่วมอธิการบดี SIBA  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๔  

  คณะพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๐ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๔  

  ประธานสงฆ์สหภาพเมียนมาร์ปาฐกถาพิเศษแด่พระธรรมทูต รุ่นที่ ๒๐  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ส่วนกลาง)  :: ๓๑/๐๕/๒๐๑๔  

  ขอเชิญเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร “ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน”  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษา ปี ๕๗  :: ๐๗/๐๖/๒๐๑๔  

  ประชาสัมพันธ์: รัฐบาลออสเตรเลียมอบทุนการศึกษา  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๔  

  ประชาสัมพันธ์: ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๔  

  ประชาสัมพันธ์: เชิญร่วมสัมมนานวัตกรรมงานวิจัยไม้ผลก้าวไกลสู่อาเซียน  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๔  

  ประชาสัมพันธ์: เชิญร่วมสัมมนาวิจัยอุตสาหกรรมกุ้ง  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๔  

  มจร ตั้ง 17 รองอธิการบดีสานงานบริหาร  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๔  

  ผุดกองทุนซ่อมวัด 'แผ่นดินไหว' หลังเสียหาย 200 ล้าน  :: ๒๘/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๑/๐๖/๒๐๑๔  

  ม.บูรพาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ อธิการบดี มจร  :: ๓๐/๐๕/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (รอบสอง) ปี ๒๕๕๗  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๔  

  คำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี มจร  :: ๒๗/๐๕/๒๐๑๔  

  หลวงปู่สนั่น ชวีสุทฺโธจบปริญญาตรีมจร.เมื่อวัย๗๙ปี!  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๔  

  อธิการบดีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  :: ๒๔/๐๕/๒๐๑๔  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิชาการ  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๔  

  แจ้ง ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ไปเป็นวันอังคารที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ เป็นต้นไป  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๔  

  แจ้งเลื่อนการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุน ในวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ค. ๒๕๕๗​  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๔  

  แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตดำรงค์ตำแหน่งอธิการบดี มจร สมัยที่ 5  :: ๒๒/๐๕/๒๐๑๔  

  พระธรรมสุธี รับพระบัญชา 'นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย'  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๔  

  พระพรหมบัณฑิต นั่งอธิการบดี มจร สมัยที่ 5  :: ๒๑/๐๕/๒๐๑๔  

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   :: ๒๐/๐๕/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปี ๕๗  :: ๑๙/๐๕/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗     ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕