หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  "อธิการบดี มจร"เผยผลวิจัย"ยิ่งอายุมากยิ่งมีความสุข"  :: ๐๓/๐๕/๒๐๑๘  

  "มจร"จับมือ"UNESCAP"เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลกยิ่งใหญ่  :: ๒๘/๐๔/๒๐๑๘  

  พระราชวรเมธี บรรยายในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ กองทุนสำรองฯ  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๘  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร อธิการบดี มจร เป็นประธานในการรับฟังคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๘  

  ครม.อนุมัติให้ทำMOUระหว่าง"มจรในฮังการี"กับวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  :: ๑๘/๐๔/๒๐๑๘  

  พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร  :: ๑๖/๐๔/๒๐๑๘  

  พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมเรื่อง “ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑” ออกอากาศสดในรายการโทรทัศน์ชื่อ“NBT   :: ๑๐/๐๔/๒๐๑๘  

  พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ และระดับชาติ ครั้งที่ ๑  :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๘  

  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนตักบาตรสามเณร ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๘๑ รูป โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๘  

  มจร จัดโครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมจาริณี ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๗  :: ๓๐/๐๓/๒๐๑๘  

  NIC 2018 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓   :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๘  

  มจร วิทยาเขตขอนแก่น จัดการประชุม วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓  :: ๒๘/๐๓/๒๐๑๘  

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร MCU TV เกี่ยวกับ “เทคนิคการนำเสนอข่าวยุค ๔.๐”  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๘  

  “มจร จัดครบรอบ ๕ ปี สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV)”  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๘  

  "มจร"ร่วมมือ"ม.พุทธภูฏาน"สร้างศาสตร์ความสุข  :: ๒๗/๐๓/๒๐๑๘  

  “มจร” จัดประชุมพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ๔ ทวีป  :: ๒๖/๐๓/๒๐๑๘  

  "กต.-มจร"จัดค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับยุวทูตความดีจากโรงเรียนต่างๆ  :: ๒๓/๐๓/๒๐๑๘  

  "อธิการบดี มจร"ชี้ยุค4.0! งานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ท้าทาย  :: ๒๒/๐๓/๒๐๑๘  

  รองอธิการบดี มจร"แนะงานวิจัยพุทธต้องตอบโจทย์ปฏิรูปคณะสงฆ์  :: ๒๒/๐๓/๒๐๑๘  

  จาก"มหาวิทยาลัยเถื่อน" สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก!  :: ๑๙/๐๓/๒๐๑๘  

  ศูนย์วิปัสสาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก พิธีเปิดการสัมมนา 'กฎหมายใกล้สงฆ์ และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม"  :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๘  

  ส่วนวิจัย สารสนเทศและบริหารวิชาการ   :: ๑๗/๐๓/๒๐๑๘  

  ตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  :: ๑๕/๐๓/๒๐๑๘  

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายถวายความรู้พระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๔  :: ๑๓/๐๓/๒๐๑๘  

  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป แนะพระธรรมทูตต้องมีความเสียละ สามัคคีและสันติธรรม  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๘  

  บรรยากาศการสอบวัดผลการศึกษา ป.ตรี 2/2560 มจร ส่วนกลาง  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๘  

  “๖๐ ปี รร.พอ.มจร”  :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๘  

  มจร (ส่วนกลาง) จัดโครงการ“การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กองกลาง)   :: ๑๒/๐๓/๒๐๑๘  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส) อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ   :: ๐๑/๐๓/๒๐๑๘  

  พิธีประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑  :: ๒๘/๐๒/๒๐๑๘  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕