หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  สถาบันภาษาจับมือคณาจารย์อ๊อกฟอร์ดจัด "เทศกาลสื่อภาษา สื่อรัก สื่อความสุข" ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๑๒/๐๒/๒๐๑๔  

  รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557  :: ๑๑/๐๒/๒๐๑๔  

  สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมวิชาการประจำปี ชูประเด็นธรรมราชา เฉลิมฉลอง 120 ปี พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  :: ๐๙/๐๒/๒๐๑๔  

  สัมมนาหัวหน้าหน่วยอบรม โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  :: ๐๕/๐๒/๒๐๑๔  

  มจร. คลอดปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญา รูปแรก   :: ๐๔/๐๒/๒๐๑๔  

  บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดขายใบสมัครและรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗   :: ๐๗/๐๓/๒๐๑๔  

  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรปริญญาโท (ศาสนาเปรียบเทียบ) ปีการศึกษา 2557  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๔  

  ทุนเรียนฟรี เรียนดีที่คณะพุทธศาสตร์ ปี 2557   :: ๓๑/๐๑/๒๐๑๔  

  จุฬาฯคลอดแล้ววิจัย'อีก20ปีพระกับการเมือง แนะพระเป็นกลาง นักการเมืองอย่าดึงมาเป็นแนวร่วม   :: ๑๐/๐๒/๒๐๑๔  

  วิศวกรสันติภาพ'มจร'พบพุทธวิธีแก้ขัดแย้งการเมืองไทย  :: ๑๐/๐๒/๒๐๑๔  

  ขอนิมนต์/เรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่กระแส ฝังมุข  :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๔  

  ขอนิมนต์/เรียนเชิญ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พลตรี ดร.ทองขาว พ่วงรอดพันธุ์   :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๔  

  ด่วนมาก กองกิจการนิสิต กับ โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗   :: ๒๘/๐๑/๒๐๑๔  

  ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง แนะนำการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดนิสิตปริญญาเอก  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๔  

  การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๔  

  สัมมนาวิชาการ ปรัชญาศาสนา ไทย – อีหร่าน  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๔  

  ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้รับเกียรติบัตร/รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๔  

  เชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความผาสุกของประเทศชาติ  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๔  

  ประชุมเตรียมงานสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ  :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๔  

  รองฯ กต. มจร มอบวุฒิบัตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๔  

  มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันครุฐานิยบูชา  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๔  

  ด่วนมาก กองกิจการนิสิต กับ โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗  :: ๑๖/๐๑/๒๐๑๔  

  ประชุมผู้แทนพระธรรมทูตไทยในต่างแดน  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๔  

  รอง กต. มจร เข้ารับพระทันตธาตุจากประธานสงฆ์สหภาพเมียนมาร์  :: ๑๕/๐๑/๒๐๑๔  

  พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขมธัมโม) ปาฐกถาพิเศษ  :: ๒๒/๐๑/๒๐๑๔  

  ปริญญาโท สันติศึกษา เปิดรับสมัครอบ ๒ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๕๗   :: ๓๑/๐๓/๒๐๑๔  

  ขอเชิญพระนิสิต เสนอโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๗  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๔  

  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๔  

  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  :: ๑๓/๐๑/๒๐๑๔  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒     ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕