หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ณ ประเทศเมียนมาร์  :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๓  

  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัย  :: ๑๒/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศ การบำรุงรักษาระบบประจำปี 2556   :: ๑๑/๑๒/๒๐๑๓  

  วันศุกร์ ที่ ๑๓ ธ.ค.๕๖ ขอเชิญร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร "หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์" รุ่นที่ ๙  :: ๑๐/๑๒/๒๐๑๓  

  ผลการสอบคัดเลือกนิสิต ป.เอก ภาคพิเศษ รอบสอง ภาค ๒/๕๖  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๓  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เก็บข้อมูลการวิจัยที่ประเทศภูฏาน  :: ๑๑/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อนิสิตปริญญาเอกผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ด้านภาษา ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๕๗  :: ๐๙/๑๒/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   :: ๐๕/๑๒/๒๐๑๓  

  คณะครุศาสตร์ มจร มอบทุนการศึกษานิสิตเป็นปีที่ ๙  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๓  

  พระมหานายกะแห่งศรีลังกา เดินทางมาแสดงมุทิตาสักการะ แด่ พระโสภณวชิราภรณ์  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศ สาย Fiber Optic เส้นหลักระหว่างตึกไอที - อาคารเรียนรวมขาด   :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๓  

  การแจ้งปัญหาการใช้ระบบห้องสมุดเครือข่ายผู้ใช้ VTLS   :: ๐๓/๑๒/๒๐๑๓  

  คณะครุศาสตร์ มจร จัดสัมมนาผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  :: ๓๐/๑๑/๒๐๑๓  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมติดตามงานวิจัยค้างและทำสัญญาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย งปม. ๒๕๕๗   :: ๓๐/๑๑/๒๐๑๓  

  มจร จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยด้านพระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  :: ๒๙/๑๑/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งเป้าพัฒนาห้องสมุดสู่มาตรฐานสากล  :: ๒๙/๑๑/๒๐๑๓  

  ฝ่ายกิจการต่างประเทศประชุมติดตามงาน  :: ๐๒/๑๒/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรับรองแขกจากประเทศเกาหลีใต้  :: ๒๘/๑๑/๒๐๑๓  

  ประกาศ เรื่อง การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๕๖  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๓  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตือนสติคนไทย เชิดชูคนดีเปิดโปงคนโกง และยึดถือคุณธรรม ๔ ประการ   :: ๒๓/๑๑/๒๐๑๓  

  อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยเสนองานวิจัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  :: ๒๐/๑๑/๒๐๑๓  

  ห้องสมุดมหาจุฬาฯ ขยายแนวคิดเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาคณะสงฆ์  :: ๑๗/๑๑/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเปิดงานสัมมนานานาชาติ  :: ๒๖/๑๑/๒๐๑๓  

  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  :: ๑๔/๑๑/๒๐๑๓  

  First International Conference on “Advances in Business and Management Research” (ABMR) 15th - 16th November, 2556/2013  :: ๑๖/๑๑/๒๐๑๓  

  รอง กต.ประชุมร่วมคณะครุศาสตร์ เตรียมงานสัมมนานานาชาติ  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๓  

  มจร ขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนป.เอกพุทธ ภาคพิเศษ ปี 56  :: ๑๒/๑๑/๒๐๑๓  

  โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรภาษาอังกฤษระยะสั้น ครั้งที่ ๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  :: ๐๘/๑๑/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔     ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕