หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  มจร ถวายปริญญาพระมหายายกะ ฝ่ายอัสสคีรีและอนุนายกะฝ่ายมัลวัตตะ  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕   :: ๐๖/๐๙/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติฯ และประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาฯ ๑๐๐ สมเด็จพระสังฆราช  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สกอ. ปีการศึกษา ๒๕๕๕  :: ๒๙/๐๘/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (อัตราจ้าง)..ด่วน  :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๓  

  เชิญเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรในโครงการธรรมสัญจร ปี 2556   :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์ และปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๓  

  มจร และสงฆ์ศรีลังกา ร่วมฉลอง 260 ปี สยามวงศ์ อย่างยิ่งใหญ่  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๓  

  เฉลิมฉลอง 260 ปี นิกายสยามวงศ์ มหาจุฬาฯ นำถกพระพุทธศาสนาในบริบทโลก  :: ๒๕/๐๘/๒๐๑๓  

  กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพและพระราชทานเพลิงศพ นางสาวมะยุรี พรหมรักษ์   :: ๒๖/๐๘/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ "นางสาวมะยุรี พรหมรักษ์" วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๓  

  BBC's Lecturer joins the international conference at NIDA on Sept 5-6,2013  :: ๒๓/๐๘/๒๐๑๓  

  พระปริยัติกิจวิธาน รก.ผู้อำนวยการ ร่วมงานฉลองครบ 260 ปีการสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๓  

  คณะสงฆ์ไทย-ศรีลังกาจับมือแลกความเชี่ยวชาญ  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๓  

  ไทย-ศรีลังกา ถกวิชาการพุทธศาสนาฉลองสัมพันธ์260 ปี  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๓  

  ประมวลภาพกิจกรรม SIBA ช่วงเช้า  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๓  

  'พระอุบาลี'หนังสือการ์ตูนแผ่ธรรมเทียบชั้น'พระถังซัมจั๋ง' : สำราญ สมพงษ์รายงาน  :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๓  

  อธิการบดี มจร ชัด ครบ 260 ปี ไทย-ศรีลังกา ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น   :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “ผลกระทบต่อสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย จากการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน”  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๓  

  เชิญรับหนังสือ "พระอุบาลี:เพชรเม็ดงามแห่งสยามวงศ์" ด่วน!!!   :: ๒๔/๐๘/๒๐๑๓  

  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด สัมมนาการแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนานานาชาติในบริบทโลกและเฉลิมฉลอง ๒๖๐ ปีแห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๓  

  ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทาง Modernine TV  :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๓  

  หน่วยวิทยบริการ มจร วัดไร่ขิง เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำและปฏิบัติการวิชาชีพ   :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๓  

  ค่ายลูกเรียนภาษา พ่อแม่ภาวนาเพื่อสันติปิดตัวอย่างอบอุ่น  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ เตรียมจัดทำศูนย์ศึกษาผลงานของศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ   :: ๑๙/๐๘/๒๐๑๓  

  แจ้งข่าวการเสียชีวิตและนิมนต์เชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพผศ.ชำนะ พาซื่อ  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๓  

  คณาจารย์เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีรดน้ำศพและแสดงความอาลัย ผศ.ชำนะ พาซื่อ  :: ๑๗/๐๘/๒๐๑๓  

  วส.เชียงรายเดินหน้าพัฒนาศักยภาพงานวิจัยคณาจารย์และนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๓  

  รายงานผลการดำเนินงาน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระดับจังหวัดเชียงราย  :: ๑๕/๐๘/๒๐๑๓  

  คณบดีคณะพุทธศาสตร์-ครุศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 56  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘     ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕