หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  พระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช นื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖   :: ๑๒/๐๘/๒๐๑๓  

  อธิการบดี มจร พร้อมคระผู้บริหารถวายน้ำสรงศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  :: ๑๒/๐๘/๒๐๑๓  

  คณะนักศึกษาจาก Princeton University เยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๓  

  ชาวพุทธสุดเศร้า!เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพ  :: ๑๑/๐๘/๒๐๑๓  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)มรณภาพ เวลา 08.41น.ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท   :: ๑๐/๐๘/๒๐๑๓  

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ มรณภาพ  :: ๑๓/๐๘/๒๐๑๓  

  ขอเชิญร่วมงาน ไหว้ครู ปฐมนิเทศ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์  :: ๐๙/๐๘/๒๐๑๓  

  บุคลากรมหาวิทยาลัยประกอบพิธีทำสามีจิกรรมและไหว้ครู  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๓  

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๓  

  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันแม่ ทำสามีจิกรรมเข้าพรรษา ไหว้ครูของนิสิต  :: ๐๘/๐๘/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๓  

  คระพุทธศาสตร์ยินดีต้อนรับคระกรรมการตรวจประเมินจาก สกอ.  :: ๒๐/๐๘/๒๐๑๓  

  ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๒๖๐ ปี สยามวงศ์  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๓  

  ประมวลภาพประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย งปม.2557-2558  :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง มหาจุฬาอาศรม ส่วนธรรมนิเทศ  :: ๐๓/๐๘/๒๐๑๓  

  ฤาชำระคัมภีร์เป็นยาวิเศษแก้วิกฤติ'เณรคำ'  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๓  

  คณะสงฆ์มหายานจากประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศประชุมเจ้าหน้าที่เตรียมงาน ๒๖๐ ปี สยามวงศ์  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๓  

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลูกเรียนภาษา พ่อแม่ภาวนาเพื่อสันติ  :: ๐๗/๐๘/๒๐๑๓  

  ประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัย งปม.57-58   :: ๒๘/๐๘/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๓  

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพระไตรปิฎกสัญจร  :: ๐๕/๐๘/๒๐๑๓  

  สกอ.ตรวจประเมิน มจร คณะครุศาสตร์และวิทยาเขตอุบลราชธานี  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๓  

  เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๓  

  ประชุมกรอก CHEQA online  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๓  

  ปีติ-พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง 'บาลี-มหาจุฬาฯ-มหามกุฏฯ'  :: ๒๗/๐๗/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมงานอายุวัฒนมงคลพระธรรมโมลี  :: ๒๖/๐๗/๒๐๑๓  

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นองค์ประธานพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระธรรมโมลี  :: ๐๒/๐๘/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙     ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕