หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  ผู้แทน UN กราบนมัสการอธิการบดี  :: ๑๐/๐๒/๒๐๑๘  

  MCU Joins the Conference of Climate Changes from Asia-Pacific at UN Office.  :: ๐๗/๐๒/๒๐๑๘  

  ประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24  :: ๐๖/๐๒/๒๐๑๘  

  "มจร"เตรียมเปิดหลักสูตรพุทธนานาชาติภาษาจีน  :: ๐๓/๐๒/๒๐๑๘  

  รินโปเชลามะน้อย"ระลึกชาติได้เสด็จเยือนไทย  :: ๓๑/๐๑/๒๐๑๘  

  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์  :: ๒๙/๐๑/๒๐๑๘  

  ลาวหวังพึ่ง"มจร"!!ปฏิรูปสงฆ์-ร.ร.ปริยัติธรรม  :: ๒๕/๐๑/๒๐๑๘  

  พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดห้องประชุมใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัยและกล่าวสัมโมทนียกถา  :: ๒๓/๐๑/๒๐๑๘  

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล  :: ๑๙/๐๑/๒๐๑๘  

  นำร่องทำพระไตรปิฏกฉบับสากลระบบดิจิทัล  :: ๑๘/๐๑/๒๐๑๘  

  ผอ.พระสอนศีลธรรม"มจร"รับโล่จาก"บิ๊กตู่"  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๘  

  วันครู!มอบโล่ผอ.ครูพระสอนศีลธรรม"มจร"  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๘  

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงาน(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๐ ให้สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๑๕ ส่วน   :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๘  

  งานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ( CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๘  

  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษของ: พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๘  

  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๘  

  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  :: ๐๘/๐๑/๒๐๑๘  

  กอง บก. OK Nation ได้คัดเลือกให้เรื่อง “เมื่อไปนุ่งโสร่งและไปสวดมนต์ข้ามปีที่พม่า” เป็นเรื่องแนะนำ และในรอบ 24 ชม.   :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๘  

  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๘  

  ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๘  

  พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและให้โอวาทแก่นิสิต   :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๗  

  พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๗  

  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ประจำปี 2560  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๗  

  กำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๗  

  อธิการบดี"มจร"แนะนิสิตตั้งใจปฏิบัติธรรมประจำปี 60  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๗  

  มจร หารืองานสวดมนต์ข้ามปี ไทย-ศรีลังกา  :: ๑๙/๑๒/๒๐๑๗  

  พิธีเปิดโครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๐   :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๗  

  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย"   :: ๑๘/๑๒/๒๐๑๗  

  สัมมนาทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐”  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๗  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561  :: ๑๕/๑๒/๒๐๑๗  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕