หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ๒ อัตรา  :: ๒๒/๐๔/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดี ต้อนรับ ผอ.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สหรัฐ  :: ๒๐/๐๔/๒๐๑๓  

  อธิการบดี แสดงปาฐกถาในการประชุมเถรวาทและมหายาน  :: ๑๘/๐๔/๒๐๑๓  

  แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๖  :: ๑๗/๐๔/๒๐๑๓  

  มจร ถวายการต้อนรับพระธรรมาจารย์ชิง ษิน  :: ๑๗/๐๔/๒๐๑๓  

  อธิการบดีและผู้บริหาร มจร ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๓  

  สรงน้ำศพพระธรรมวิมลโมลี  :: ๑๕/๐๔/๒๐๑๓  

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๕๖  :: ๑๒/๐๔/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ป.เอก สกอ.  :: ๑๒/๐๔/๒๐๑๓  

  คณะพุทธศาสตร์นิมนต์/เชิญพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์สมัครรับทุนการศึกษาเรียนฟรีระดับปริญญาตรี (ด่วน ! รับจำนวนจำกัด)  :: ๑๑/๐๔/๒๐๑๓  

  มจร เตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๐   :: ๑๑/๐๔/๒๐๑๓  

  พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ มรณภาพ สิริอายุ 66 ปี  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๓  

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้ยูเอ็นเอชซีอาร์  :: ๐๖/๐๔/๒๐๑๓  

  มจร จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเพื่ออบรมศีลธรรมให้เยาวชน  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๓  

  คุณหญิงสมปอง ถวายกองทุนสถานีโทรทัศน์ MCU TV  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๓  

  ถวายการต้อนรับ พระธรรมาจารย์ติช นัท ฮันห์   :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๓  

  แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล ประกาศถวายทุน ๖๐ ทุน แก่พระภิกษุสามเณรเรียนฟรีตลอดหลักสูตรในคณะพุทธศาสตร์  :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๓  

  สกอ.รับรองหลักสูตรป.โท มจร สาขาวิชาสันติศึกษาแล้ว  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๓  

  ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชิพและบริหารทั่วไป  :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๓  

  ภาวนาจริยธรรมประยุกต์ โดย หลวงปู่ติช นัท ฮันห์  :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๓  

  สถาบันซาเบลจากเยอรมันนีศึกษาดูงาน มจร  :: ๐๔/๐๔/๒๐๑๓  

  ประมวลภาพงานทำบุญอายุวัฒนมงคล (๑ เมษายน ๒๕๕๖) พระปริยัติกิจวิธาน รก.ผู้อำนวยการฯ  :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๓  

  ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม VTLS ของส่วนหอสมุดกลาง อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS   :: ๐๓/๐๔/๒๐๑๓  

  แจ้งข่าวการถึงแก่กรรม ผศ.ดร.วศิน กาญจนวณิชย์กุล และขอเชิญร่วมเป็นภาพ  :: ๐๕/๐๔/๒๐๑๓  

  พิธีฉลองตราตั้งพระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร)  :: ๐๒/๐๔/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อผู้ "ผ่าน" การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษ  :: ๓๐/๐๔/๒๐๑๓  

  อัครมหาบัณฑิตเมตตารับมุทิตาสักการะ  :: ๐๑/๐๔/๒๐๑๓  

  ภริยารองปธ. สหภาพเมียนมาร์เข้าพบอธิการบดี  :: ๐๘/๐๔/๒๐๑๓  

  ผอ.สถาบันวิจัยพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยกับ Kyoto University Japan  :: ๒๔/๐๔/๒๐๑๓  

  รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 58  :: ๒๖/๐๔/๒๐๑๓  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕     ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕