หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  :: ๒๔/๐๑/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดี มจร ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศพระธรรมทูต  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๓  

  คณะพุทธศาสตร์ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติร่่วมกับจีน  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดี ม จ ร ร่วมหารือและให้การรับรองรัฐมนตรีศาสนาอินโดนีเซีย  :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๓  

  พิธิปฐมนิเทศเปิดเรียนพระอภิรรม  :: ๑๙/๐๑/๒๐๑๓  

  ครุฐานียบูชา พระพรหมคุณาภรณ์  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๓  

  ขอกราบอาราธนา/เรียนเชิญ ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๓  

  บำเพ็ญกุศลศพสามพระธรรมทูตไทย  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๓  

  ปิดฉากแล้วสัมมนาวิปัสสนานานาชาติ  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๓  

  รับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์และนักวิชาการศึกษา ๖ อัตรา  :: ๑๗/๐๑/๒๐๑๓  

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯและวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดกิจกรรมโครงการค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาชุมชน  :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๓  

  อธิการบดี มจร ร่วมลงนามกับศาล และสถาบันปกเกล้าเปิดหลักสูตรสันติศึกษา   :: ๒๑/๐๑/๒๐๑๓  

  เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ วิทยาเขตหนองคาย  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๓  

  มจร.วิทยาเขตแพร่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมเฉลิมราชย์ ๘๕ พรรษา  :: ๑๑/๐๑/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๓  

  หลายประเทศสนใจเข้าร่วมสัมมนาวิปัสสนานานาชาติ  :: ๑๔/๐๑/๒๐๑๓  

  ทึ่ง!ปฏิบัติธรรมก็เป็นดอกเตอร์ได้ '3สมเด็จ'หนุน'มจร'เปิดหลักสูตรป.โท-เอก : สำราญ สมพงษ์รายงาน   :: ๑๐/๐๑/๒๐๑๓  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งพระปริยัติกิจวิธาน เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๓  

  วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะพุทธศาสตร์ “วิถีล้านนาสืบชาตา บายศรีสูขวัญ”  :: ๐๘/๐๑/๒๐๑๓  

  ประกาศรายชื่อ บุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ. ๒๕๕๔  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๓  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมตรวจงานวิจัย  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๓  

  มหาจุฬาฯ ร่วมกับ กรมการศาสนา ใช้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เชื่อมโยงความสัมพันธ์กลุ่มประเทศอาเซียน  :: ๐๖/๐๑/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประชุมดำเนินการโครงการวิจัยร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศอาเซียน  :: ๐๔/๐๑/๒๐๑๓  

  กำหนดการสัมมนาทางวิชาการว่าด้วย พุทธวิปัสสนา : การสร้างสรรค์สังคมร่มเย็นเป็นสุข  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๓  

  ขอนิมนต์/เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะพุทธฯ เข้าประชุมฟังการตรวจประเมิน(สมศ.)  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๓  

  สถาบันวิจัยฯประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖  :: ๐๗/๐๑/๒๐๑๓  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เดินทางไปประชุมร่วมสถาบันสมทบสิงคโปร์  :: ๐๙/๐๑/๒๐๑๓  

  ตัวแทน มจร ร่วมสัมมนา ณ วัดหลิงฉวน ประเทศจีน  :: ๒๙/๑๒/๒๐๑๒  

  ผลการวัดผลและประเมินผลการศึกษาพระอภิธรรมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555  :: ๒๘/๑๒/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘     ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕