หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  กำหนดการงานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๓  

  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๒  

  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบารมีโครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีบวชเนกขัมมบารมี  :: ๒๖/๑๒/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศพม่า  :: ๒๕/๑๒/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ เตรียมรับประเมินภายนอกรอบสาม สมศ.  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ เตรียมรับประเมินภายนอกรอบสาม สมศ.  :: ๐๗/๐๕/๒๐๑๓  

  ประกาศ รับ โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ปี 2556  :: ๒๓/๑๒/๒๐๑๒  

  ผู้แทน มจร เข้าร่วมเทศกาล“พระไภษัชยคุรุไวฑูรยะประภาราชพุทธเจ้า จอมราชันย์แห่งศาสตร์การแพทย์”   :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๒  

  โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556  :: ๒๓/๑๒/๒๐๑๒  

  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จาก ยูจีซี ประเทศบังคลาเทศเยี่ยม มจร  :: ๒๐/๑๒/๒๐๑๒  

  ประชุมหารือเตรียมงานปฏิบัติธรรมในโครงการ IBMC  :: ๒๔/๑๒/๒๐๑๒  

  มจร เปิดรับสมัคร อบรมพระะรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๓  

  รายชื่อพุทธศาสตรบัณฑิตที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 58  :: ๓๑/๐๓/๒๐๑๓  

  ขอเชิญร่วมสัมมนา วิปัสสนานานาชาติ 8-10 มกราคม 2556  :: ๐๓/๐๑/๒๐๑๓  

  ประกาศ ระบบห้องสมุด vtls ขัดข้อง งดให้บริการชั่วคราว  :: ๑๕/๑๒/๒๐๑๒  

  สรุปการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งปม. 56  :: ๑๔/๑๒/๒๐๑๒  

  มจร จัดสัมมนาพุทธวิปัสสนานานาชาติ คร้งที่ ๒  :: ๒๑/๑๒/๒๐๑๒  

  พิธีบำเพ็ญกุศลงานพระราชทานเพลิงศพพระสุนทรธรรมธาดา (บุญเลิศ เขมจาโร) วันที่ ๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  :: ๑๔/๑๒/๒๐๑๒  

  ทำสัญญาสัญจร งปม.๕๖วิทยาเขตเชียงใหม่  :: ๑๒/๑๒/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานนิสิตปริญญาโท-เอก ครั้งที่ ๒/๕๕  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษาพัฒนานิสิตเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารรับประกันคุณภาพ  :: ๑๑/๑๒/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เยือนมหาวิทยาลัยหัวฟ้าน ไต้หวัน  :: ๑๑/๑๒/๒๐๑๒  

  ประชุมสภาวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  :: ๑๓/๑๒/๒๐๑๒  

  คณะสังคมศาสตร์จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินจาก สมศ.  :: ๐๗/๑๒/๒๐๑๒  

  ทำสัญญาสัญจรงปม. 56 วิทยาเขตขอนแก่น  :: ๑๒/๑๒/๒๐๑๒  

  'พงศ์เทพ'ปธ.ถวายมุทิตา'พระพรหมบัณฑิต'  :: ๐๔/๑๒/๒๐๑๒  

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศร่วมงานประชุมพุทธสมัชชาสงฆ์โลก ครั้งที่ ๙   :: ๐๘/๑๒/๒๐๑๒  

  มุทิตาสักการะ "พระพรหมบัณฑิต"  :: ๐๒/๑๒/๒๐๑๒  

  บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาเอก (พุทธฯ) แบบ ๒.๑ ภาคพิเศษ (รอบสอง)  :: ๒๗/๑๒/๒๐๑๒  

  อธิการบดี มจร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสถาปนาสมณศักด์ ที่ “พระพรหมบัณฑิต”  :: ๐๕/๑๒/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙     ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖    ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕