หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post

ค้นหา :
 
ตั้งแต่ : Pop up a calendar to select a date       ถึง : Pop up a calendar to select a date
     
ทุกหัวข้อข่าว

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศกล่าวปิดกิจกรรมโครงการ I.B.M.C.  :: ๐๔/๐๘/๒๐๑๒  

  พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แด่ อธิการบดี มจร  :: ๒๒/๐๘/๒๐๑๒  

  วิทยาเขตขอนแก่นจัดโครงการอบรมกรอกเกรดผ่านระบบอินเตอร์เนตสำหรับอาจารย์  :: ๓๑/๐๗/๒๐๑๒  

  สถาบันภาษาพัฒนาภาษาบุคลากรเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  :: ๐๑/๐๘/๒๐๑๒  

  รายนามผู้บริจาคมูลนิธิ มจร เดือน มีนาคม ๒๕๕๕  :: ๒๗/๐๗/๒๐๑๒  

  ประกาศปิดระบบเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ต มจร อยุธยา  :: ๒๕/๐๗/๒๐๑๒  

  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๔  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๒  

  อธิการบดีและผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีฉลองปริญญา ครั้งที่ ๖ และประชุมสถาบันสมทบ ไต้หวัน  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๒  

  มหาจุฬาฯ ถวายปริญญาเอก เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  :: ๒๔/๐๗/๒๐๑๒  

  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบสุดท้าย  :: ๒๑/๐๗/๒๐๑๒  

  ผู้นำศาสนาจากประเทศอิหร่านเยี่ยมชม มจร  :: ๑๙/๐๗/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  :: ๑๘/๐๗/๒๐๑๒  

  องคมนตรี ตัวแทนพระองค์ มอบถวายทุนพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  :: ๑๙/๐๗/๒๐๑๒  

  ภาพ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  :: ๒๙/๐๗/๒๐๑๒  

  พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 อย่างเป็นทางการ   :: ๑๗/๐๗/๒๐๑๒  

  ผู้แทน มจร ร่วมพิธีมอบปริญญาสถาบันสมทบสิงคโปร์  :: ๑๖/๐๗/๒๐๑๒  

  ผลประกันฯ ชี้ ครุศาสตร์ มจร ปฏิบัติตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ดีขึ้น  :: ๑๔/๐๗/๒๐๑๒  

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ป.เอก พุทธบริหารการศึกษา  :: ๑๓/๐๗/๒๐๑๒  

  ตรวจประเมินส่วนงานจัดการศึกษา มจร รอบสาม ๗ ส่วนงาน  :: ๑๓/๐๗/๒๐๑๒  

  ผู้บริหารมจร ประชุมสภาวิชาการสัญจรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุนทรธรรมธาดา  :: ๑๔/๐๗/๒๐๑๒  

  แจ้งปิดระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต อาคารเรียนและบรรณาคาร เพื่อสลับสายไฟเบอร์  :: ๑๑/๐๗/๒๐๑๒  

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ (วิทยาเขตหนองคาย)  :: ๑๑/๐๗/๒๐๑๒  

  ม.เกษตร ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  :: ๑๑/๐๗/๒๐๑๒  

  ครบรอบ ๑ ทศวรรษ มหาจุฬาฯ ศรีสะเกษ   :: ๑๒/๐๗/๒๐๑๒  

  ขอเชิญฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนานิกายเซน  :: ๒๓/๐๗/๒๐๑๒  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อสอบกลาง  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๒  

  'พระรักเกียรติ'เรียนป.เอกมจร.  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๒  

  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ "คุณพ่อประไพ บัวเกิด" บิดารองผู้อำนวยการกองกลาง  :: ๐๗/๐๗/๒๐๑๒  

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์กับการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนา   :: ๐๖/๐๗/๒๐๑๒  

  กิจกรรมเสริมหลักสูตร(คลีนิกวิทยานิพนธ์) สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์  :: ๐๙/๐๗/๒๐๑๒  


                                          ๑๐    ๑๑    ๑๒    ๑๓    ๑๔    ๑๕    ๑๖    ๑๗    ๑๘    ๑๙    ๒๐    ๒๑    ๒๒    ๒๓    ๒๔    ๒๕    ๒๖    ๒๗    ๒๘    ๒๙    ๓๐    ๓๑    ๓๒    ๓๓    ๓๔    ๓๕    ๓๖    ๓๗    ๓๘    ๓๙    ๔๐    ๔๑    ๔๒    ๔๓    ๔๔    ๔๕    ๔๖    ๔๗    ๔๘    ๔๙    ๕๐    ๕๑    ๕๒    ๕๓    ๕๔    ๕๕    ๕๖    ๕๗    ๕๘    ๕๙    ๖๐    ๖๑    ๖๒    ๖๓    ๖๔    ๖๕    ๖๖    ๖๗    ๖๘    ๖๙    ๗๐    ๗๑    ๗๒    ๗๓    ๗๔    ๗๕    ๗๖     ๗๗    ๗๘    ๗๙    ๘๐    ๘๑    ๘๒    ๘๓    ๘๔    ๘๕    ๘๖    ๘๗    ๘๘    ๘๙    ๙๐    ๙๑    ๙๒    ๙๓    ๙๔    ๙๕    ๙๖    ๙๗    ๙๘    ๙๙    ๑๐๐    ๑๐๑    ๑๐๒    ๑๐๓    ๑๐๔    ๑๐๕    ๑๐๖    ๑๐๗    ๑๐๘    ๑๐๙    ๑๑๐    ๑๑๑    ๑๑๒    ๑๑๓    ๑๑๔    ๑๑๕    ๑๑๖    ๑๑๗    ๑๑๘    ๑๑๙    ๑๒๐    ๑๒๑    ๑๒๒    ๑๒๓    ๑๒๔    ๑๒๕    ๑๒๖    ๑๒๗    ๑๒๘    ๑๒๙    ๑๓๐    ๑๓๑    ๑๓๒    ๑๓๓    ๑๓๔    ๑๓๕    ๑๓๖    ๑๓๗    ๑๓๘    ๑๓๙    ๑๔๐    ๑๔๑    ๑๔๒    ๑๔๓    ๑๔๔    ๑๔๕    ๑๔๖    ๑๔๗    ๑๔๘    ๑๔๙    ๑๕๐    ๑๕๑    ๑๕๒    ๑๕๓    ๑๕๔    ๑๕๕    ๑๕๖    ๑๕๗    ๑๕๘    ๑๕๙    ๑๖๐    ๑๖๑    ๑๖๒    ๑๖๓    ๑๖๔    ๑๖๕      
   
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕